Patvirtinta nauja Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudėtis

Lietuvos Respublikos kultūros ministrės 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-519 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“ patikslinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudėtis. Ši taryba veikia prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijo. Su įsakymo suvestine redakcija galima susipažinti > https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8CE26CD06C06/mRhNuxhzbt.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2017-04-07