Patvirtinta naujos sudėties Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba, veikianti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2019 m. birželio 14 dieną kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pasirašė įsakymą Nr. ĮV-413 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“. Įsakyme pažymėta:

Vadovaudamasis Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 ,,Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, 11 punktu:

  1. S u d a r a u Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybą (toliau – taryba):

Ingrida Veliutė – kultūros viceministrė, tarybos pirmininkė;

Giedrė Čistovienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė;

Ramojus Kraujelis – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ bažnyčių koordinatorius;

Linda Kreimerytė – Informacinės visuomenės plėtros komiteto Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas;

Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja;

Adolfas Laimutis Telksnys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorius, afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas;

Dalia Vasiliūnienė – Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė;

Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus patarėjas.

  1. S k i r i u Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausiąją specialistę Eriką Buivydienę tarybos sekretore.“

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-06-18