Patvirtintas Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų planas  

Vadovaudamasis Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“, 8 punktu ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. sausio 10 d. potvarkiu Nr. 9 „Dėl kultūros ministro M. Kvietkausko nusišalinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 2020 m. sausio 24 d., tuo laikotarpiu atlikęs kultūros ministro funkcijas, įsakymu Nr. ĮV-42 patvirtino Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų planą.  Planas paskelbtas internete adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaaec9603eac11ea829bc2bea81c1194.

 

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2020-02-24