Patvirtintos naujos Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklės

2020 m. rugsėjo 3 d. įsigaliojo nauja Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių redakcija, kurioje be kitų pakeitimų, padidintas filmų platinimo valstybinio finansavimo intensyvumas ir maksimalios galimos filmų platinimo projektų finansavimo sumos. Taip pat numatyta galimybė gauti finansavimą filmų rodymui VoD platformose bei bendros gamybos filmų vaikams dubliavimui į lietuvių kalbą.

Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

Naują taisyklių redakciją galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie filmų platinimo finansavimą: http://www.lkc.lt/filmu-platinimo-finansavimas/

Lietuvos kino centro informacija

 

Atnaujinta: 2020-09-24