Pirmieji projekto „Virtualus muziejus“ įgyvendinimo metai: pasiekti rezultatai

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų kūrimo projekto „Virtualus muziejus“ administravimo ir finansavimo sutartį šio projekto vykdytojas Lietuvos dailės muziejus su Viešąja įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“ pasirašė 2018 m. liepos 10 dieną (pagal šią sutartį projektas turi būti įgyvendintas  iki 2021 m. birželio mėnesio). Kas per pirmuosius projekto vykdymo metus nuveikta?

Projektą vykdo Lietuvos dailės muziejus ir penki partneriai: trys regioniniai muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos jūrų muziejus) bei Lietuvos liaudies buities muziejus ir Lietuvių kalbos institutas. Projekto metu numatyta modernizuoti LIMIS, sukurti 10 naujų LIMIS el. paslaugų („Virtualus muziejų turas“; „Virtualios parodos / Skaitmeniniai pasakojimai“;  „Kultūros paveldo objektų restauravimas“; „Didelių parametrų skaitmeninių vaizdų teikimas“; „Registracija, bilietų įsigijimas į muziejų renginius“; „Interaktyvių virtualių pasakojimų paslauga „Mano ir mūsų istorija“; „Po Vilniaus pilių teritoriją virtualiai“;

  1. „Audiogidas vaikams“; „Lietuvių kalba per priemones, eksponatus bei ekspozicijas“; „Meno kūriniai, moksliniai tyrimai ir jų autorių paieška“) ir modernizuoti 1 jau anksčiau sukurtą el. paslaugą („E-gidas“), sukurti 10 audiogidų, skirtų vaikams pritaikytoms muziejų ekspozicijoms ir 1 Vilniaus pilių teritorijai, 25 virtualius, Lietuvos muziejų ekspozicijas reprezentuojančius virtualius turus ir 1 virtualų turą po Vilniaus pilių teritoriją, suskaitmeninti (nufotografuoti / nuskenuoti, LIMIS sistemoje aprašyti, suskaitmenintų objektų sklaidai skirtus duomenis paviešinti ir integruoti į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę – pateikti į VEPIS (www.epaveldas.lt) ir EUROPEANĄ (www.europeana.eu) – 24 750 kultūros paveldo objektus.

Iš viso projektui įgyvendinimui yra skirta 4.231.542,00 eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Iš jų LIMIS modernizavimui, naujai kuriamoms ir modernizuojamoms el. paslaugoms, LIMIS ir kitų informacinių sistemų (4 vnt.) ir vieno registro (Kultūros vertybių registras) sąsajų sukūrimui, tobulinimui numatyta panaudoti  2.836.628,20 eurų. Naujos įrangos, skirtos projekto skaitmeninimo veikloms vykdyti, muziejų skaitmeninimo kompetencijų centrų tinklui sustiprinti, įsigijimui yra skirta 476.522,93 Eur (visa planuota įranga jau yra nupirkta, o projekto partneriams skirtoji  perduota jiems naudoti patikėjimo teise);

Projektą vykdo administravimo ir vykdymo grupės, kurių darbas apmokamas iš projekto tiesioginių ir netiesioginių lėšų. Bendras lėšų, skirtų atlyginimams už darbą projekte apmokėti šių grupių specialistams yra 842.633,00 eurų (kartu su mokesčiais). Visi specialistai, kurie turi dirbti minėtose projekto administravimo ir vykdymo grupėse, jau yra įdarbinti ir vykdo jiems priskirtas funkcijas.

Įvykdyti visi planuoti pagrindiniai prekių ir paslaugų pirkimai. Paslaugų teikimo sutartis su muziejumi jau yra pasirašę ir paslaugų sutartis pradėję vykdyti šie paslaugų teikėjai:

 

  1. LIMIS plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų sukūrimo – UAB „Asseco Lietuva“;
  2. Projekto techninės priežiūros ir teisinių konsultavimo paslaugų – UAB „IO Projects“;
  3. Nekilnojamų kultūros paveldo objektų 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimo – UAB „SmartOffice“ (Lietuva) ir SIA „WHITE CARDINALS Engineering“ (Latvija)
  4. Kilnojamųjų kultūros paveldo objektų 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimo – UAB „IN RE“;
  5. Virtualių turų sukūrimo – UAB „Lantelis“;
  6. Audiogidų audiovizualinuio turinio sukūrimo ir jo įdiegimo į audiogidų įrangą – UAB „Elektroninės leidybos namai“;
  7. Įsigytos įrangos draudimo paslaugų – AAS, BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-07-04