Pradedama kurti XVI–XVIII a. Vilniaus universiteto disertacijų duomenų bazė

Vilniaus universiteto biblioteka paskelbė apie pradedamą įgyvendinti projektą „Senojo Vilniaus universiteto disertacijų (1579–1773) tyrimas ir duomenų bazės sukūrimas“. Bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento inicijuotą projektą Lietuvos mokslo taryba įtraukė į valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą ir skyrė finansavimą jo įgyvendinimui.

Vilniaus universiteto bibliotekos pranešime rašoma:

„<…> projekte numatyta dirbti keliomis kryptimis – tai disertacijų/tezių anotavimas ir suskaitmeninimas (apie 60 leidinių) ir viešai prieinamos skaitmeninės kolekcijos suformavimas, mokslinio tyrimo rezultatų paskelbimas moksliniuose leidiniuose, mokslinio-praktinio seminaro organizavimas. Su tyrimo rezultatais bus siekiama supažindinti ir platesnę visuomenės auditoriją, parengiant senosios mokslinės produkcijos parodą. Projekto rezultatai sudarys prielaidas tolesniems ankstyvųjų naujųjų laikų mokslo tyrimams. O gal ir įkvėps kažką parašyti savo mokslinį darbą, pateksiantį į Vilniaus universiteto mokslinių darbų ateities kolekciją.“

Iliustracija: T. Bilevičiaus filosofijos mokslų disertacijos frontispisas (Vilnius, 1675)

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Vilniaus universiteto bibliotekos informaciją

Atnaujinta: 2021-05-05