Pradedama modernizuoti Elektroninio archyvo informacinė sistema 

Pagreitį įgauna Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdomos Elektroninės archyvo informacinės sistemos (EAIS) modernizavimo darbai. EAIS buvo sukurta 2010–2011 m. įgyvendinant iš ES SF ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotą projektą „Elektroninio archyvo informacinės sistemos sukūrimas“. Ji yra  skirta priimti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) elektroninius dokumentus, užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų dokumentų IT ir ryšių priemonėmis, efektyviai administruoti NDF ir teikti elektronines paslaugas.

2019 m. gruodžio mėnesį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba pasirašė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Asseco Lietuva“, kuria UAB „Asseco Lietuva“ kaip paslaugų teikėja įsipareigojo  iki 2021 m.  pabaigos modernizuoti EAIS bei sukurti šios sistemos naujas el. paslaugas „Skaitmeninė skaitykla“, „Genealogija“ ir „Asmenvardžių archyvas“.

Kaip skelbiama UAB „Asseco Lietuva“ savo interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ (prieiga internete https://lt.asseco.com/spaudos-centras/naujienos/modernizuojama-elektroninio-archyvo-informacine-sistema-ir-kuriamos-naujos-el-paslaugos-3529/), „šiuo projektu siekiama modernizuoti ir plėtoti sukurtus sprendimus pritaikant EAIS priimti įvairių formatų elektroninius dokumentus (pasirašytus kvalifikuotu el. parašu) bei skaitmenines kopijas (pagal atnaujintas el. dokumentų specifikacijas), užtikrinant jų valdymą ir ilgalaikį saugojimą. Projekto apimtyje bus kuriama vieninga prieiga prie valstybės archyvų informacijos šaltinių, sukuriant interaktyvias elektronines paslaugas: „Skaitmeninė skaitykla“, „Genealogija“ ir „Asmenvardžių archyvas“, kurios  prieinamos visuomenei, verslui ir kitoms suinteresuotoms valstybės archyvų informacijos naudotojų grupėms (archyvams, valstybės archyvuose saugomų dokumentų ir informacijos naudotojams, asmenims, teikiantiems genealoginių tyrimų paslaugas, bažnyčių parapijoms, vyskupijoms ir kt.). […]“

UAB „Asseco Lietuva“  dokumentų valdymo ir jų archyvavimo srityje specializuojasi nuo 1993 metų.  Jos sukurta dokumentų ir procesų valdymo sistema „Avilys“ yra įdiegta daugelyje viešojo sektoriaus ir privačių organizacijų, tarp jų Ignalinos atominėje elektrinėje, Vilniaus miesto savivaldybėje ir daugelyje kitų Lietuvos savivaldybių,  ministerijų, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SBA koncerne, Akropolis grupėje.

Tekstas parengtas pagal UAB „Asseco Lietuva“ viešai skelbiamą informaciją

Atnaujinta: 2020-01-02