Pradedamas įgyvendinti „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

2018 m. liepos 10 d. Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004) administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 

Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralios muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, DB kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete, projekto dalyvių materialinės bazės, skirtos skaitmeninimui, sustiprinimas.

Siekiant projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ pagrindinio  tikslo, įgyvendinant pagrindinius uždavinius bus siekiama šių rezultatų:

1. modernizuoti LIMIS, pritaikant ją naujiems muziejų, visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, LIMIS DB kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldą tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete;

2. sukurti, į LIMIS integruoti, pradėti visuomenei teikti 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų;

3. modernizuoti anksčiau sukurtą LIMIS el. paslaugą „E-gidas“; 

4. nupirkus ir projekte dalyvaujančioms įstaigoms perdavus naudoti skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninę ir programinę įrangą, sustiprinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų), kitų projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos instituto) tinklą, materialinę bazę, sudaranti galimybę sėkmingai vykdyti projekto veiklas jo vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu;

5. padidinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centruose, kitų projekto partnerių įstaigose, kituose muziejuose su LIMIS dirbančių specialistų kompetenciją ir kvalifikaciją; 

6. sukurti 3 naujas ir patobulinti dvi jau veikiančios LIMIS integracijas su kitomis informacinėmis sistemomis, sukurti LIMIS integraciją su Kultūros vertybių registru (KVR), taip sudarant galimybę tarp LIMIS ir KVR keistis informacija apie suskaitmenintas vertybes, nauju turiniu papildyti visuomenei teikiamas el. paslaugas; 

7. skaitmeninį turinį apie projekto vykdymo metu suskaitmenintas vertybes (63 500 vnt.)   paviešinti, panaudoti kuriant naujas el. paslaugas, padaryti prieinamą per Virtualią elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą VEPIS) www.epaveldas.lt ir pateikti į „Europeaną“ www.europeana.eu. 

Informacija apie projektą, kuris tęsis 36 mėnesius. Projekto rezultatai bus viešinami informaciniame stende, Lietuvos dailės muziejaus administruojamuose interneto leidiniuose www.limis.lt,  www.ldm.lt, projekto partnerių, daugelio Lietuvos muziejų interneto svetainėse.

Bendrai finansuojamam projekto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta 4 231.542,00 eurų.

   

Danutė Mukienė,

LDM filialo LM ISC LIMIS vedėja,

projekto „Virtualus muziejus“ vadovė

Atnaujinta: 2018-07-25