Pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas EUreka3D

„EUreka3D“ – Europos Sąjungos programos Skaitmeninė Europa finansuojamas projektas, skirtas skatinti kultūros paveldo sektoriaus skaitmeninę transformaciją, teikiant institucijoms naujas su skaitmeninimu (ypač 3D) susijusias paslaugas ir mokymus apie skaitmeninių objektų saugojimą, prieinamumą ir sklaidą.
 
Projekto vykdymo metu bus sukurta gebos ugdymo ir žinių programa kartu su paslaugomis ir resursais, kurie bus vystomi remiantis išmaniomis techninėmis infrastruktūromis bei įrankiais, registruotais Europos atvirojo mokslo debesijoje (EOSC). Ši virtuali erdvė suteiks galimybę kultūros paveldo institucijoms prieinamu ir paprastesniu būdu skaitmeninti, modeliuoti, koordinuoti, saugoti 3D įrašus ir jais dalintis.
 
Projektas agreguos ir paviešins įvairius aukštos kokybės 2D ir 3D skaitmeninius įrašus Europeanos interneto svetainėje ir pateiks aiškius pavyzdžius, kaip kultūros turinį panaudoti tokiose srityse kaip turizmas ir švietimas. Projektas taip pat teiks paramą institucijoms parengdamas mokomąją medžiagą apie 3D objektų skaitmeninimą, duomenų apdorojimą ir viešinimą Europeanos interneto svetainėje bei rengdamas mokymus apie virtualios erdvės panaudojimą.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.
Projektui vadovauja tarptautinis fotografijos paveldo konsorciumas „Photoconsortium“ (Italija).

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą „Photoconsortium“ interneto svetainės informaciją

Atnaujinta: 2023-02-07