Prisidėkite prie LIMIS portalo  www.limis.lt tobulinimo!

Įgyvendinant 2015 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-758 patvirtintą Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planą, Lietuvoje pradėtas vykdyti tyrimas. Juo siekiama išsiaiškinti, kaip interneto naudotojai vertina atminties institucijų informacinių sistemų duomenų bazių viešąsias prieigas (portalus) ir jų teikiamas elektronines paslaugas.

Kultūros ministerijos užsakymu šį tyrimą atlieka UAB „DIZI“.

Mums įdomi Jūsų nuomonė apie dabartines Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portalo www.limis.lt funkcijas ir duomenų paieškos įrankius, jų privalumus be trūkumus. Kviečiame užpildyti anketą. Jūsų pateikta informacija padės tobulinti dabartines funkcijas ir prioritetizuoti naujų kūrimą. Pildydami anketą sugaišite apie 5 minutes, visi atsakymai yra anonimiški. Jie parengti pagal naudojimosi e.paslaugomis tyrimo metodiką bei remiantis analogiškų portale „Europeana“ atliekamų tyrimų patirtimi.

Norėdami pradėti pildyti anketą spauskite šią nuorodą.

 

 

Atnaujinta: 2017-04-04