Programos „Europos horizontas“ kvietimai teikti paraiškas

2022 m. sausio 20 d. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Europos horizontas“ kviečia teikti paraiškas finansuoti kultūros srities projektus. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. balandžio 20 d.

Naujos finansavimo galimybės yra dalis programos „Europos horizontas“ klasterio 2, skirto kultūros, kūrybiškumo ir integruotų visuomenių sričiai. Šis klasteris, suderintas su Europos horizonto strateginio plano (2021–2024) prioritetais dėl demokratijos ir valdymo, kultūros paveldo, socialinių ir ekonominių transformacijų, siekia prisidėti prie kovos su klimato kaita ir atsigavimo po COVID-19.

Nemaža dalis kvietimų teikti paraiškas yra susietos su iššūkiais kultūros ekosistemoje, ypatingą dėmesį skiriant paveldui ir industrijoms. Dauguma kvietimų yra skirti tyrimams ir inovacijoms. Keletas pavyzdžių:

Klimato kaitos ir gamtinių pavojų kultūros paveldui rizikos mažinimas – 12 mln. eurų skirta inovatyvių ir tvarių būdų apsaugoti kultūros paveldą tyrimams.

Artefaktų ir kultūros vertybių apsauga nuo antropogeninių grėsmių – 12 mln. eurų skirta nedestruktyvių metodų ir skaitmeninių įrankių, skirtų kultūros vertybių apsaugai, identifikavimui, atsekamumui ir nykstančio Europos kultūros paveldo tyrimams, vystymui.

Europos kultūros paveldas ir menas – mūsų vertybių skatinimas namuose ir svetur: 9 milijonai eurų.

Tradicijų, vertybių ir įsitikinimų suformuoto suvokimo vaidmuo formuojant XXI a. Europos visuomenes ir politiką: 9 mln. eurų.

Žaidimai ir visuomenės formavimas per kultūrą: 9 mln. eurų.

Tradiciniai amatai ateičiai: nauja prieiga: 12 mln. eurų.

Europos muziejų organizacijų tinklo NEMO patarimai tarptautiniam muziejų bendradarbiavimui rengiant projektus ir teikiant paraiškas: https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Toolkit_Funding_and_Cooperation_04.21.pdf

Daugiau apie programą „Europos horizontas“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_lt

Atnaujinta: 2022-02-01