Seminaras „Skaitmeninto dokumentinio paveldo viešinimas portale www.epaveldas.lt . Ar tik autorių teisės svarbu?“

 

2017m. gegužės 16 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje (Bendradarbystės erdvė, 305 kab. III aukštas, Gedimino pr. 51, Vilnius) vyks seminaras „Skaitmeninto dokumentinio paveldo viešinimas portale www.epaveldas.lt. Ar tik autorių teisės svarbu?“. Renginio metu bus aptariami autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo aspektai skaitmeninant dokumentinį paveldą ir viešinant jį portale  www.epaveldas.lt. Seminare taip pat planuojama apžvelgti projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę – turinio plėtra“ rezultatus, pristatyti partnerių gerąjąi patirtį.

Registracijos pradžia – nuo 9.00 val.

Seminaro pradžia – nuo 10.00 val.

SEMINARO PROGRAMA

Registracijos pradžia – nuo 9.00 val.

Seminaro pradžia – nuo 10.00 val.

 

SEMINARO PROGRAMA

 

9:00–10:00 val. – Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00–10:10 val. – Sveikinimo žodis. Sandra Leknickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir                                           paslaugų plėtrai.

10:10–10:30 val. – Įžanginis žodis. Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė.

 

10:30–11:00 val. – „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę – turinio plėtra. Kai turime aibę nežinomųjų“. Aušra Trabšienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė.

11:00–11:45 val. – „Autorių teisių apsaugos aktualijos“. Jūratė Usonienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės justicijos instituto profesorė, advokatė.

11:45–12:30 val. – „Ką reikia žinoti bibliotekoms apie autorių teisių ir gretutinių teisių                                              kolektyvinį administravimą?“ Edita Ivanauskienė, „TRINITI Lietuva“ advokatė, patentinė patikėtinė.

12:30 – 13:30 val. – Pietų pertrauka

13:30 – 14:00 val. – „Portalas www.epaveldas.lt – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninės kolekcijos kūrimo atspirties taškas“. Audronė Palionienė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja.

14:00 – 14:30 val. – „Kultūrinio paveldo skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“. Egidijus Gotalskis, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Skaitmeninimo skyriaus vedėjas.

14:30 – 15:00 val. – „Kauno apskrities viešosios bibliotekos skaitmeninimo patirtys: nuo vaizdo iki produkto“. Kristina Bartkienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Informacinių paslaugų vyresnioji metodininkė.

15:00 – 15:30 val. – „Skaitmenintas paveldas kuriant virtualios realybės paslaugas“. Eugenijus Stratilatovas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginio plėtros departamento direktorius.

15:30 – 16:00 val. – Seminaro baigiamasis žodis. Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė.

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2017-05-12