Skaitmeninimo tarybos prie Kultūros ministerijos posėdis

2018 m. balandžio 20 d. Kultūros ministerijoje įvyko Skaitmeninimo tarybos prie Kultūros ministerijos posėdis. Jo metu ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Buivydienė pateikė informaciją apie Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 m. programos priemonių plano 2016–2018 m. įgyvendinimą. Posėdžio metu tartasi ir dėl  minėtos programos įgyvendinimo 2019–2020 metų priemonių plano parengimo.

Pažymėta, kad dabartiniame etape itin svarbu dėmesį koncentruoti skaitmeninio turinio prieinamumo didinimui, kuriamų elektroninių paslaugų naudojamumui, patrauklumui. Tai, kuo visuomenė labiausiai domisi, jai jau turi būti prieinama ne tik visiems muziejams, archyvams skirtų informacinių sistemų duomenų bazių viešosiose prieigose (tokiose kaip www.limis.lt), bet ir Virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos (VEPIS) portale www.epaveldas.lt, Europos kultūros paveldo portale „Europeana“ www.europeana.eu.

Posėdžio metu kalbėjo Skaitmeninimo tarybos nariai: kultūros ministerijos viceministras Renaldas Augustinavičius, Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Rūta Pileckaitė, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Struktūrinių fondų administravimo skyriaus vedėjas Simonas Razgus, Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas Juozas Markauskas, Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja Danutė Mukienė, Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys, VšĮ „Mūsų vėliavos“ vadovas Deivydas Rimkevičius, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius Eugenijus Stratilatovas, Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Atpažinimo procesų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas prof. Laimutis Telksnys.

 

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

 

 

 

Atnaujinta: 2018-04-20