„Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis“

2017 m. viešoji įstaiga „Genčių genealogija“ įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos remtą projektą „Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis“. Jo metu buvo sukurtas interaktyvus Lietuvos Romos katalikų bažnyčios skaitmeninis žemėlapis – inovatyviomis technologijomis paremta internetinė paslauga, jungianti skaitmeninius skirtingų sričių bei tipų kultūros objektus, geografiškai susietus tarpusavyje per Lietuvos bažnyčias. Prie iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvos kultūros taryba prisidėjo 10,7 tūkst. eurų suma.

Projekto svetainė informuoja, kad šis projektas yra unikalus siekiu integruoti internete pasklidusias skirtingas istorinių šaltinių ir skaitmenintų kultūros objektų bei genealoginių tyrimų sistemas į vientisą geografinę informacinę sistemą. Interaktyvusis žemėlapis sudaro sąlygas vienoje interneto svetainėje per nuorodas pasiekti daugiau geografiškai susistemintų skaitmeninių kultūros objektų, publikuojamų skirtingose atminties institucijų bei nevalstybinių organizacijų informacinėse interneto sistemose.

Skaitmeninį Lietuvos bažnyčių žemėlapį sudaro šešių interaktyvių žemėlapių rinkinys. Viename jų, pavadintame „Lietuvos bažnyčios“, keičiant žemėlapio mastelį vizualiai identifikuojamos vyskupijų, dekanatų, parapijų teritorinės administracinės ribos, pažymimas bažnyčių administracinis pavaldumas ir bažnyčių rangai. Žemėlapyje „Paieška pagal bažnytinių metrikų šaltinius“ galima susipažinti su įvairių institucijų duomenimis apie jose saugomas bažnytinių metrikų knygas. Tiesioginės nuorodos į skaitmenintus metrikų dokumentus virtualioje Lietuvos paveldo sistemoje epaveldas.lt leidžia pasiekti ir bažnytinių knygų turinį.

Su įvairių institucijų duomenimis apie jose saugomus ir su bažnyčiomis susijusius įvairius eksponatus galima susipažinti žemėlapyje „Paieška pagal eksponatus“. Skaitmeniniai objektų vaizdai pateikiami per sąsają su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema LIMIS.

Naujojoje svetainėje galima rasti ir asmenų pavardes, užfiksuotas įvairių bažnyčių metrikų knygose. Šioje informacijos bazėje susieti privačių tyrinėtojų pateikti duomenys.

Į žemėlapį „Bažnyčių paieška pagal atstumą“ įvedus vietovės pavadinimą, išryškinamos bažnyčios, nutolusios nuo tos vietovės 10 km spinduliu.

Vienas patraukliausių svetainės puslapių – „Bažnyčios laike“. Jame įdiegta interaktyvi laiko juosta sudaro sąlygas stebėti, kaip nuo XV a. pradžios iki šių dienų Lietuvoje kūrėsi bažnyčios, nurodomi tikslūs jų pavadinimai, įkūrimo laikas ir vieta.

Žemėlapių svetainės įgyvendintojai laukia grįžtamojo ryšio iš lankytojų – pastebėję netikslumų ar norėdami pasidalinti komentaru apie konkrečią vietovę ar dalyką, svetainėje palikite pranešimą.

Viešajai įstaigai projektą įgyvendinti padėjo UAB „Hnit-Baltic“, projekto vadovas – Arūnas Cijunaitis.

 

Parengta pagal Lietuvos kultūros tarybos svetainės bei portalo „Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis“ skelbiamą informaciją

 

 

Atnaujinta: 2018-05-04