Skaitmeninta viena iš dviejų seniausių Biblijų internete jau 9 metus

Liepos 6 d. bus lygiai devyneri metai, kai vieną vertingiausių pasaulio knygų – Sinajaus kodeksą („Codex Sinaiticus“) – galime tyrinėti internete skaitmeniniu formatu.

Sinajaus kodeksas yra viena iš dviejų seniausių beveik pilnai išlikusių krikščioniškųjų Biblijų kopijų (kita – „Codex Vaticanus“ – saugoma Vatikane Romoje). Ją sudaro iki šių dienų išsaugota Senojo Testamento dalis ir visas Naujojo Testamento tekstas. Manuskriptas senąja graikų kalba parašytas dar IV a. viduryje. Istorinio dokumento pavadinimas „Codex Sinaiticus“ reiškia Sinajaus knygą: „codex“ yra knyga, o „Sinaiticus“ – nuoroda į Sinajaus vietovę Egipte, kur ji ilgus šimtmečius buvo saugoma Šv. Kotrynos vienuolyne.

Po to, kai 1844 m. šią istorinę Bibliją Sinajuje atsitiktinai aptiko vokiečių mokslininkas Konstantinas Tišendorfas (Constantine Tischendorf), atskiros jos dalys atsidūrė skirtingose šalyse. Didžiausia šventraščio dalis – 347 lapai tapo Britų bibliotekos Londone fondų dalimi, 43 manuskripto dalys saugomos Leipcigo universiteto bibliotekoje Vokietijoje, 18 – Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge. Šiauriniame Sinajaus vienuolyno mūre šiuo metu likę tik 40 dokumento fragmentų. Visą Sinajaus kodeksą sudaro 742 lapai (arba 1484 puslapiai).

2005 m. šventraštį saugančios institucijos susivienijo ir pradėjo įgyvendinti projektą „Codex Sinaiticus“. Jo tikslas buvo nuodugniai ištirti 1600 metų senumo manuskriptą, parengti jį tolesniam išsaugojimui, suskaitmeninti, transkribuoti visą išlikusį istorinio dokumento turinį ir padaryti jį viešai prieinamą internete. Oficialioje projekto svetainėje „Codex Sinaiticus“ pranešama, kad nuo 2009 m. liepos 6 d. visas institucijų išsaugotas istorinės Biblijos turinys pasiekiamas adresu:  www.codex-sinaiticus.net.

Biblijos skelbimo internete projekte dalyvavę mokslininkai teigia, kad ištirtuose dokumentuose palikta daugybė ranka darytų pataisymų – kai kurie jų padaryti praėjus daugiau kaip 800 m. nuo pradinio teksto užrašymo. Britų biblioteka skelbia, kad didžiąją fiksuotų 23 247 korekcijų dalį sudaro žodžių rašybos tikslinimas. Šventraštyje taip pat buvo įrašomi praleisti žodžiai, išbraukiami atskiri žodžiai arba frazės, vienas žodis keičiamas kitu. Minima, kad trūksta kai kurių mums žinomų ir labai svarbių fragmentų, įskaitant eilutes, aprašančias Jėzaus prisikėlimą.

Galimybė skaityti Sinajaus kodeksą internete, pasak mokslininkų, leidžia rengti bendrus tyrimus, kurie anksčiau buvo neįmanomi.

 

Nuotraukoje – Britų bibliotekos skelbiamo Sinajaus kodekso manuskripto fragmentas.

 

Parengta pagal „Codex Sinaiticus“, Britų bibliotekos ir kituose šaltiniuose skelbiamą inf.

 

 

Atnaujinta: 2018-06-14