Spalio 21–27 d. vyksta Tarptautinė atvirosios prieigos savaitė

Tarptautinė atvirosios prieigos savaitė – tradicinis, kasmet organizuojamas renginys, kurio metu siekiama paskatinti visuomenę plačiau naudoti virtualioje erdvėje prieinamą suskaitmenintą mokslo įstaigų skaitmeninį turinį. Šiemet ši savaitė vyksta spalio 21–27 dienomis. Kaip skelbia renginių organizatoriai – šios atvirosios „prieigos iniciatyvos esmė – laisva prieiga prie recenzuojamų mokslinių žurnalų, knygų ir kitos mokslinės informacijos, kad kiekvienas asmuo be apribojimų galėtų susipažinti su naujausiais moksliniais tyrimais, ypač kai jie finansuojami viešosiomis lėšomis.“

Lietuvoje atvirosios prieigos veiklas Lietuvoje koordinuoja Lietuvos mokslo taryba. Šiai akcijai  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka lankytojams parengė susistemintą tinklalapį, kuris talkina ieškant reikiamos informacijos atvirosios prieigos ištekliuose.

Išsami informacija apie atvirąją prieigą pateikiama Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos parengtoje savarankiško mokymosi medžiagoje „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“. Atvirosios prieigos akcijos organizatoriai Lietuvoje kviečia susipažinti ir su leidėju požiūriu ir šios srities planais, kurie buvo išdėstyti tarptautinėje konferencijoje „Elektroninė informacija mokslui ir pažangai“.

Išsamią informaciją apie šią akciją internete adresu https://www.lnb.lt/naujienos/4718-spalio-21-27-d-tarptautine-atvirosios-prieigos-savaite paskelbė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Tarptautinės atvirosios prieigos savaitės iniciatyvos organizatorių parengtą informaciją

Atnaujinta: 2019-10-22