Straipsniai užsienio kalbomis

 

Controlling your Language: a Directory of Metadata Vocabularies. Straipsnis skirtas pateikti ir išanalizuoti tezaurus, klasifikatorius ir standartus, kurie gali būti naudojami kultūros paveldo skaitmeninimui.

Autorius: JISC Digital Media;

Išleista: 2016, JISC Digital Media;  Išsamiau >

Cultural Heritage and Photography: A Gordian Knot? Straipsnis, skirtas EUROPEANA Photography projekto įgyvendinimui. Daugiausia dėmesio skirta autorių teisėms ir teisėmis, susijusiomis su kūrinių viešu publikavimu internete. Pateikiami keli požiūriai, kaip išspręsti šią problemą, kad nenukentėtų nei autoriai, nei žiūrovai.
Autorius: Truyen Frederik, Waelde Charlote;

Išleista: 2016, Cultural Heritage in a Changing World; Išsamiau:

Finding the „right“ fit to share your cultural content. Straipsnis skirtas EUROPEANA licencijavimo aptarimui ir sklaidai. Straipsnyje nurodomi EUROPEANA platformoje naudojami leidimai, aptariamos jų galimybės ir ribos.

Autorius: Peters Roxanne, Keller Paul;

Išleista: 2016, Europeana Professional; Išsamiau >

Crowdsourcing Culture: Challenges to Change. Straipsnyje nagrinėjama kultūros paveldo išsaugojimas įskaitmeninimo pagalba. Pateikiami apmąstymai, kam reikalingas skaitmeninimo procesas, kokios jo stipriosios ir silpnosios grandys. Autorius taip pat atkreipia dėmesį į išorinius veiksnius, trukdančius kultūros paveldo skaitmeninimui.
Autorius: Constantinidis Dora;

Išleista: 2016,  Cultural Heritage in a Changing World;  Išsamiau >

Reliving the past and revisiting the present through photographic heritage. Straipsnis skirtas E-space Photography programai nagrinėja kultūros paveldo skaitmeninimo istoriją, pateikia įvairių laikotarpių supratimą apie fotografiją, taip pat pateikia 3D modeliavimo apžvalgą.

Autorius: Truyen Frederik, Colangelo Clarissa;

Išleista: 2016, E-Space Photography; Išsamiau >

The Museum as Information Space: Metadata and Documentation. Straipsnyje analizuojamos problemos, iškylančios dėl skirtingų muziejuose saugomų eksponatų ir jų išraiškos suvienodinimo įskaitmeninus eksponatus . Leidinys yra apžvalginio pobūdžio, tačiau nagrinėjamos problemos aktualios muziejinių vertybių įskaitmeninimą atliekantiems specialistams.

Autorius: Navarrete Trilce, Mackenzie Owen John;

Išleista: 2016,  Cultural Heritage in a Changing World;  Išsamiau >

Cultural Heritage plus Digital Technologies? A good omen for the future. Apvaliojo stalo diskusija apie kultūrinio paveldo, kraštovaizdžio kultūrinio palikimo ir skaitmeninių technologijų klausimus, kurioje autorė kalbina skirtingų profesijų asmenis, kad šie išreikštų savo nuomonę rūpimais klausimais.

Autorius: Pierotti Claudia;

Išleista: 2015, Digital meets Heritage; Išsamiau >

Intellectual Property Rights: good or bad for Creativity in the Digital World? EUROPEANA Photography projektui skirtas straipsnis, kuriame nagrinėjama šio projekto patirtis intelektinės nuosavybės teisių srityje. Autorius pateikia pagrindines kliūtis, su kuriomis susidūrė projekto rengėjai ir pateikia jų sprendimo būdus.

Autorius: Truyen Frederik,

Išleista: 2015,  Cultural Studies Leuven; Išsamiau >

Linked data and the future of aggregation. Straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės kliūtys, trukdančios įskaitmenintų kultūros paveldo objektų sklaidai.

Autorius: Halling Sanja;

Išleista: 2015, Digisam; Išsamiau >

Guiding principles for working with digital cultural heritage. Diskusinio pobūdžio bendras straipsnis, kuriame svarstoma kultūros paveldo skaitmeninimo reikšmė, esmė ir priežastingumas.

Autorius: Digisam;

Išleista: 2014, Digisam;  Išsamiau >

Digital Preservation in India.  Apžvalginis straipsnis apie kultūros paveldo skaitmeninimo būklę Indijoje.

Autorius: Gaur Ramesh. C;

Išleista: 2012, DESIDOC Journal of Library & Information Technology, Vol. 32, No. 4, July, p. 291–292; Išsamiai >

Digitising Museum Materials – towards Visibility and Impact. Straipsnyje analizuojami skaitmeniniai ištekliai ir jų vaidmuo informacinėje visuomenėje. Apžvelgiamos ES iniciatyvos, susijusios su skaitmeninių išteklių kūrimu, kultūros paveldo skaitmeninimo projektais.

Autorius: Karvonen Minna M;

Išleista: 2010,, Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe, editor S. Pettersson [and others], Helsinki, Amsterdam, Berlin; Išsamiau >

Digitization is not only making images: manuscript studies and digital processing of manuscripts. Straipsnyje aptariama senųjų spaudinių, inkunabulų ir rankraščių įskaitmeninimo problematika bei metodologija. Ypatingas dėmesys skiriamas metaduomenų kūrimui ir papildymui, atsiradus naujai informacijai.
Autoius: Uhlir Zdenek;

Išleista: 2008, Knygotyra, t. 51, p. 148–162; Išsamiau >

A Framework of Guidance for Buildings Good Digital Collections. Baltimore, National Information Standard Organization (NISO) 2007 – skaitmeninių kolekcijų kūrimo gidas su instrukcijomis ir pavyzdžiais; Išsamiau >

Recording the Museum: Digital heritage and the technologies of change. Straipsnyje nagrinėjama kultūros paveldo sklaidos ypatumai, atsiradus debesų technologijoms. Taip pat akcentuojama kultūros paveldo reikšmė asmenybės vystymuisi, kultūriniam asmens išprusimui pasaulėžiūrai.

Autorius: Parry Rioz M;

Išleista: 2007,  Routledge; Išsamiau >

Museums in the information era. Apžvalginis-mokomasis straipsnis apie muziejų vaidmenį ir rolę naujame pasikeitusių technologijų amžiuje. Didžiausias dėmesys kreipiamas į mobilių aplikacijų, virtualios tikrovės kūrimo principus, taip pat virtualių parodų kūrimo principus ir su tuo susijusias problemas.

Autorius: Castells Manuel;

Išleista: 2001. ICOM news; Išsamiau >

Photographic Guidelines.  Šiame dokumente pateikiamos gairės, kaip fotografuoti kultūros paveldo skaitmeninimui atrinktą objektą naudojant tiek skaitmeninį, tiek analoginį fotoaparatus. Taip pat įvertinamos laiko ir finansinės sąnaudos, fotografuojant skirtingų technologijų fotoaparatais. Tačiau autoriai pabrėžia, kad leidinys yra tik patariamojo pobūdžio ir primygtinai nesiūlo vien juo vadovautis.
Autorius: JISC Digital Media;

Išleista: JISC Digital Media; Išsamiau >

 

Atnaujinta: 2017-04-04