Susipažinkime: „Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika“

2019 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė ir internete paskelbė leidinį „Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika“. Jis parengtas įgyvendinant 2018 m. pirmoje pusėje pradėtą vykdyti projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Šį projektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo kartu su dideliu būriu partnerių – bibliotekomis, muziejais, archyvais. Leidinio įvade rašoma:

Šiandien nacionalinį kultūros paveldą skaitmenina, kaupia ir saugo įvairios Lietuvos atminties institucijos – bibliotekos, muziejai, archyvai, mokslo ir kultūros institutai ir kt. Norint informaciją kuo plačiau atverti ne tik šalies, bet ir pasaulio vartotojams, buvo sukurta VEPIS (Virtuali elektroninė paveldo informacinė sistema – red. p.), grindžiama bendru požiūriu į kultūros paveldo objektus. VEPIS yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją. Siekiant užtikrinti greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių kultūros paveldo objektų, vartotojams buvo sukurtas bendras kultūros paveldo portalas www.epaveldas.lt.

Be VEPIS šalyje yra ir daugiau informacinių sistemų, kurios jungia skaitmeninį ir skaitmenintą kultūros paveldą: muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir kompiuterizuotą apskaitą vykdo Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS; archyvuose saugomą paveldas saugomas elektroninio archyvaro informacinėje sistemoje EAIS; Lietuvos dokumentiniam kinui skirtas projektas ir interneto svetainė e-kinas; Lietuvių kalbos institutas kuruoja lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą LKIIS; Kultūros paveldo departamentas administruoja kultūros paveldo registrą KVR. Modernizavus VEPIS visi šiose sistemose esantys objektai bus prieinami visuomenei vieno langelio principu per www.epaveldas.lt.“

Leidinys aktualus visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, dirbantiems kultūros paveldo skaitmeninimo srityje. Jis internete paskelbtas adresu  https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/Dokumentai/Kulturos_paveldo_atrankos_ir_skaitmeninimo_metodika.pdf. Rekomenduojame su juo susipažinti ir naudoti darbe.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-05