Susipažinkite: tarptautinis fotografijos paveldo konsorciumas „Photoconsortium“

Prisijungus prie istorinės fotografijos sektoriaus lyderių Europoje asociacijos „Photoconsortium“ susidaro sąlygos naudotis šios institucijos teikiamomis specializuotomis paslaugomis, susijusiomis su fotografijos paveldo pakartotiniu naudojimu.

Tarptautinis fotografijos paveldo konsorciumas „Photoconsortium“ – ne pelno organizacija, siekianti populiarinti ir stiprinti fotografijos kultūrą ir fotografijos paveldą. Siekdama šių tikslų, asociacija organizuoja konferencijas, parodas, apdovanojimus, taip pat ir leidybinės veiklos praktinius mokymus. Asociacija dalyvauja ir skatina savo narius dalyvauti naujuose projektuose ir iniciatyvose kartu su trečiosiomis šalimis, įskaitant ir Europos Komisijos programas.

Visos asociacijos iniciatyvos yra skirtos tenkinti visų pirma jos narių poreikius. „Photoconsortium“ yra Europos paveldo portalo „Europeana.eu“ ekspertų centras, kuruojantis fotografijos kolekciją.

Skaitmeninimo, skaitmeninių archyvų ir metaduomenų centras

„Photoconsortium“ yra kompetencijos ir žinių centras, veikiantis skaitmeninimo, turinio Europeanai ir kitiems portalams agregavimo, metaduomenų standartų, indeksavimo, katalogavimo ir žodynų valdymo srityse. Jie taip pat dalijasi geriausia patirtimi skaitmeninių archyvų valdymo ir daugelyje kitų sričių. Ši patirtis ir žinios yra pagrindas kurti naujas veiklas, teikti paslaugas, organizuoti mokymus ir seminarus, dalyvauti naujuose tyrimuose. Su centro teikiamų paslaugų sąrašu galima susipažinti interneto svetainėje.

Tarptautinės parodos „Visi mūsų vakar“ kuratorius

Kaip pavyzdį galima būtų paminėti plačiajai auditorijai skirtą ankstyvosios fotografijos parodą „Visos mūsų vakar dienos“ („All Our Yesterdays“), kurią asociacija įgyvendina tarptautiniu lygiu. Tai „Europeana Photography“ projekto pagrindu sukurta keliaujanti paroda, kuri skirtingose šalyse-partnerėse įgauna skirtingus pavidalus, priklausomai nuo pasirinktų skaitmeninių vaizdų tematikos ir jų pristatymo koncepcijos.

Demokratinė struktūra naujiems nariams

Asociacija įkurta kaip demokratinė, politiškai nepriklausoma institucija neribotam veiklos laikotarpiui.  Prie „Photoconsortium“ gali prisijungti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, viešojo ir privataus sektoriaus įstaigos, kompanijos, asociacijos.

Asociacija sukurta 2012–2015 m. įgyvendinto „Europeana Photography“ projekto partnerių pagrindu ir toliau siekia plėsti tarptautinį narių tinklą bei įgyvendinti nusimatytus tikslus. Šiandien jai priklauso 24 kultūros paveldo institucijos iš 16 Europos valstybių bei 20 savarankiškai dirbančių profesionalų. Besidominčius asociacijos veikla kviečiama kreiptis el. p. info@photoconsortium.net.

Lietuvos dailės muziejus prisijungė prie asociacijos po to, kai sudalyvavo „Europeana Photography“ projekte 2015 metais, kuomet buvo suskaitmeninta 450 tūkst. istorinių nuotraukų. Lietuvos nacionalinė biblioteka šiuo metu dalyvauja konsorciumo koordinuojamame migracijai Europoje skirtame „Europeana“ projekte „Migracija menuose ir moksluose“ („Migration in the Arts and the Sciences“).

 

Parengta pagal svetainėje www.photoconsortium.net skelbiamą informaciją

 

Atnaujinta: 2018-03-20