Įrašų archyvas, 2017 metai
Virtuali paroda „Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijos „Liongino Šepkos drožiniai“ fragmentai“