Technikos komiteto LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ ekspertė dalyvaus Tarptautinės standartizacijos organizacijos veikloje

LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ standartizacijos veikloje dalyvauja daugiau kaip  10 valstybės institucijų, archyvų, bibliotekų, muziejų, mokslo ir mokymo įstaigų. Jos yra paskyrusios 15 įgaliotųjų atstovų, kurie kaip ekspertai dalyvauja nacionalinėje informacijos ir dokumentavimo veikloje.

2018 m. LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ tapo tikruoju Tarptautinės standartizacijos organizacijos technikos komiteto ISO/TC 46 „Information and documentation“ nariu. Toks nacionalinio technikos komiteto statusas sudaro galimybę ekspertams dalyvauti rengiant naujų standartų projektus, suteikia galimybę teikti pastabas ir balsuoti priimant tarptautinius standartus, dalyvauti ekspertų grupėse rengiant tarptautinius standartus. Technikos komitete ISO/TC 46 kaip tikrieji nariai dalyvauja 40 šalių nacionalinės standartizacijos organizacijos, o kaip nariai stebėtojai 33 šalys.

Speciali ISO/TC 46 darbo grupė sukurta informacijos ir dokumentavimo terminijai vystyti. Šios grupės darbas susijęs su tarptautinio terminų žodyno standarto ISO 5127:2017 „Information and documentation – Foundation and vocabulary“ peržiūra. Naujoji tarptautinio terminų žodyno standarto ISO 5127 „Information and documentation — Foundation and vocabulary“ redakcija yra esminis patvirtintos terminijos išteklius, kuriuo galima remtis rengiant jo versijas nacionalinėmis kalbomis. Didelis norminės terminijos rinkinys padeda geriau suvokti informacijos ir dokumentavimo lauką, padėti gilesnėms šios srities studijoms ir tolesniems moksliniams tyrinėjimams.

Lietuvos standartizacijos departamentas gavęs vienbalsį technikos komiteto LST TK 47 narių pritarimą delegavo Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorę, technikos komiteto pirmininkę dr. Nijolę Bliūdžiuvienę į ISO/TC 46/WG 4 „Terminology of information and documentation“ darbo grupę.

 

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2020-02-10