Teminės virtualios parodos Lietuvos archyvuose

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos portale http://www.archyvai.lt/ 2011 m. spalio mėnesį pradėtos kurti ir skelbti teminės virtualios parodos iš Lietuvos archyvų.  Iki šiol jų čia jau yra paskelbta daugiau negu 80. 2016 m. lapkričio mėn. sukurtos trys iš jų: „Keliauti su viltimi ir Dievu širdyje. Pranui Dovydaičiui – 130“>, „Lietuvos Helsinkio grupė“ > , „Neišsaugotas Juozo Zikaro namas Panevėžyje“>.  Visas parodas galima peržiūrėti internete> .

Atnaujinta: 2017-04-04