Tūkstančiams skaitmeninių objektų Vilniaus universiteto biblioteka suteikia viešo naudojimo statusą

Naujuosius metus VU biblioteka pradeda su reikšmingomis permainomis – visuomenei pristatydama įspūdingą dovaną: tūkstančiams bibliotekos suskaitmenintų dokumentų suteikiamas viešo naudojimo statusas. Šis sprendimas reiškia, kad bibliotekoje saugomi kultūros objektai, nuo šiol žymimi Public domain ženklu, tampa viešo naudojimo, laisvai prieinami visuomenei, o jų panaudos neriboja autorių teisės.

Suskaitmenintų bibliotekos mokslo ir kultūros paveldo vertybių atvėrimas viešam naudojimui žymi svarbų žingsnį žinių paveldo atvėrime. VU bibliotekos generalinės direktorės Irenos Krivienės teigimu, VU biblioteka nuosekliai pasisako už atvirąjį mokslą, nes atvirumas yra būtina sąlyga spartesnei mokslo pažangai, mokslo pasiekimams ir visuomenės švietimui. Dabar skaitmenintas VU bibliotekos paveldas yra atveriamas visuomenei, kuriai ir priklauso šioje organizacijoje saugomos kolekcijos.

Taip pat tikimasi, kad skaitmeninių kolekcijų atvėrimas visuomenei suteiks peno skleistis naujoms idėjoms ir galimybėmis, leis ne tik laisvai su jomis susipažinti bei tyrinėti, tačiau ir laisvai naudoti savo kūrybinėje, edukacinėje, komercinėje ar kitokioje veikloje. „Šiuo veiksmu sekame Vakarų pasaulio pavyzdžiu ir tikimės, kad Public domain žyma paženklintas suskaitmenintas VU bibliotekos paveldo lobynas įkvėps ir praturtins meno ir mokslo pasaulį, suteiks atradimų džiaugsmo mokiniams, mokytojams, kūrėjams, studentams, mokslininkams ir visiems, vertinantiems mokslo ir kultūros paveldą“, sako Irena Krivienė.

Šiuo metu VU bibliotekos Skaitmeninių kolekcijų platformoje pateikiama per 10 tūkstančių skaitmeninių objektų, kuriuos sudaro reti spaudiniai, rankraščiai, grafikos kūriniai, fotografijos ir kiti dokumentai. Tarp jų – pirmosios spausdintos knygos iki XV a., ypatingos vertės senųjų atlasų ir žemėlapių rinkiniai, bibliotekoje saugomų Lietuvos didikų giminių archyvai, senosios lietuvių raštijos dokumentai, LDK teismų knygos, atspindinčios plačią politinę, juridinę, socialinę ir ekonominę Lietuvos istorijos panoramą.

Vartotojas Skaitmeninių kolekcijų svetainėje gali atsisiųsti bet kurį dokumentą JPG formatu, jeigu objektas yra įkeltas šiuo formatu. Prie kiekvieno objekto atvaizduojami jo metaduomenys pagal katalogo informaciją, taip pat pateikiama ir informacija apie objekto autorių teisių statusą, plačiau paaiškinama, kokiomis sąlygomis galima naudoti konkretų objektą, pateikiama nuoroda į kanoninį licencijos puslapį. Kolekcijų puslapiuose ir objektų paieškoje vartotojams pasiekiamas autorių teisių licencijos filtras, leidžiantis atrinkti objektus su pasirinkta licencija.

Onos Sofijos Radvilienės (Anna Sophia de Bratosin Zienowiczowna, ?–1668), Polocko kašteliono Mikalojaus Zenovičiaus dukters portretas. XVIII a. vario raižinys. Dailininkas Hiršas Leibovičius (1700 – po 1770). Iš: Kunigaikščių Radvilų šeimos atvaizdai (Icones familiae ducalis Radivilianae), Nesvyžius 1758 m. Skaitmeninis vaizdas: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/atmintis%3AVUB06_000001068
Nykštukinė marmozetė. Škotų dailininko Viljamo Houmo Lizarso (William Home Lizars, 1788–1859) sukurtas plieno raižinys. Edinburgas, 1820 m. Raižinyje šalia beždžionėlės pavaizduota kukurūzo burbuolė – masteliui suprasti. Skaitmeninis vaizdas: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/atmintis%3AVUB06_000001897
Pragaras. Flamandų graverio Peterio Baltazaro Butatso (Peter Balthazar Bouttats, 1666–1755) sukurtas vario raižinys. Antverpenas, 1700 m. Iš rinkinio: [Collectio imaginum sacrarum …] Skaitmeninis vaizdas: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/atmintis%3AVUB06_000002866
Valstietis liuteronas iš Daugpilio valsčiaus, Krustpilies apskrities (Latvija). Mykolo Kuscinskio fotografija, 1866 m. Iš VU bibliotekos Rankraščių skyriaus rinkinių. Vitebsko gubernijos archeologinių paminklų ir etnografinio to krašto palikimo tyrėjo Mykolo Kuscinskio (Michał Kuściński, 1829–1905) kolekcijoje esančios fotografijos darytos 1866 m., ruošiantis pristatyti etnografinių fotografijų kolekciją 1867 m. Maskvoje vykusiai pirmajai Rusijos imperijos tautų etnografijos parodai. Fotografijose užfiksuotos įvairios Vitebsko gubernijos etninės grupės – baltarusiai, latviai, romai – bei įvairūs socialiniai gyventojų sluoksniai – miestiečiai, smulkioji bajorija, valstiečiai, amatininkai. M. Kuscinskis vienas pirmųjų Rusijos imperijoje pradėjo fotografuoti scenas lauke, siekdamas atkartoti realų gyvenimą. Skaitmeninis vaizdas: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/en/islandora/object/kolekcijos%3AVUB01_000596460

 

VU biblioteka yra viena pirmųjų šalies atminties institucijų, ėmusi skaitmeninti Lietuvai ir pasauliui reikšmingus dokumentinio kultūros paveldo objektus. Įsitraukiant į nacionalinius ir tarptautinius kultūros paveldo išsaugojimo skaitmeninėje erdvėje projektus, siekiama užtikrinti čia saugomo dokumentinio paveldo prieinamumą kiekvienam vartotojui.

VU bibliotekos Skaitmeninės kolekcijos: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/

Vilniaus universiteto bibliotekos informacija

 

Atnaujinta: 2021-01-22