Valstybės archyvai kviečia lankytojus į virtualią erdvę

Karantinui tęsiantis, Lietuvos valstybės archyvai pristatė net šešias virtualias erdves, kuriose lankytojai ras aktualias parodas ir virtualų kiną. Neišėjus iš namų galima pamatyti Vilniaus universiteto biblioteką, Lietuvos žydų ir partizanų istoriją pristatančias parodas, tyrinėti Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomus dokumentus ir peržiūrėti daugiau kaip 9000 lietuviškų filmų. 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime rašoma:

Geriausios istorijos prasideda archyve

„Lietuvos valstybės archyvų virtualių parodų portale karantino metu eksponuojama paroda „Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje – 100”. Sudėtingu tarpukario laikotarpiu įsteigta Lietuvos pasiuntinybė rūpinosi ne tik gerų diplomatinių santykių palaikymu, sudarytų tarptautinių sutarčių bei įsipareigojimų tinkamu vykdymu, bet ir Lietuvos valstybės piliečių teisių ir poreikių atstovavimu. Apsilankę šioje virtualioje parodoje ne tik galėsite susipažinti su ambasados steigimo istorija, bet ir sužinosite, kokios išskirtinės asmenybės jai vadovavo.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas lapkričio 19 d. atidarė parodą „Iš Vilniaus žydų gyvenimo“, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Žydų bendruomenė nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidos. O šiemet minime didžiojo Lietuvos rabino, litvakų misnagdų religinės minties lyderio, iškilaus kultūros atstovo Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmano 300-ąsias gimimo metines.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas lapkričio 23 d. pristatys parodą „Lietuvos žydų kariai savanoriai“, kurioje eksponuojami dokumentai atskleidžia Lietuvos karių savanorių gyvenimą. Lietuvos nepriklausomybės kovų, vykusių 1918–1920 m., savanorių ir mobilizuotų karių gretose kovėsi ne tik lietuviai, bet ir rusų, lenkų, vokiečių, gudų, ukrainiečių, latvių, žydų ir kitų tautybių atstovų. Žydai ne mažiau aktyviai nei Lietuviai gynė valstybės, kurią jidiš kalba vadino Lite, laisvę. Ekspoziciją papildo Lietuvos ypatingajame archyve saugomi dokumentai, kurie pasakoja apie dalies Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos narių ir jų šeimų likimus Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą.

Vilniaus regioninis valstybės archyvas kviečia nuo lapkričio 27 d. virtualiai paklaidžioti senosios Vilniaus universiteto bibliotekos labirintais ir susipažinti su 450 metų siekiančia bibliotekos istorija.

Nebūti pasyviais stebėtojais

Valstybės archyvai skatina ne tik stebėti, bet ir aktyviai tyrinėti savo krašto istoriją. Virtualios erdvės nuolat pildomos pirminiais tokiems tyrimams būtinais šaltiniais.

Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugoma daugiau kaip 9 tūkstančiai pavadinimų lietuviškų filmų. Tai sudaro daugiau kaip 46 000 kino juostų. Kasmet archyvas pasipildo naujais kino dokumentais: kino kūrėjai perduoda savo sukurtus filmus, užsienio lietuviai atsiunčia išsaugotas unikalias senąsias juostas. Saugomi kino filmai apima visą Lietuvos kino raidą nuo XX amžiaus antrojo dešimtmečio iki šių dienų. Tai didelė 1918–1940 metų Lietuvos kino kronikos kolekcija, išlikę vokiečių okupacijos laikotarpio kino dokumentai, Lietuvos kino studijoje ir Lietuvos televizijoje 1946–1990 metais sukurti dokumentiniai filmai, pirmieji lietuviški vaidybiniai filmai, šių dienų kino kūrėjų darbai. Lietuvos dokumentinio kino informacinėje sistemoje www.e-kinas.lt jau pasiekiama per 3,5 tūkstančio kino dokumentų.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo žemėlapių portale https://lcva.maps.arcgis.com/home/index.html galėsite patyrinėti II pasaulinio karo metu Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybinių skrydžių, atliktų virš dabartinės Lietuvos teritorijos, fotografijas. Jose užfiksuotos teritorijos susietos su koordinačių sistema ir šiuolaikiniu topografiniu Lietuvos žemėlapiu. Kiekvieno skrydžio metu buvo nufotografuojama nuo vieno iki kelių šimtų kadrų (aerofotovaizdų). Skrydžio serijoje esančios vertikaliosios aerofotografijos iki 60% dengia viena kitą. Tokie persidengiantys vaizdai naudojant stereoskopą leidžia peržiūrėti vaizdus trimatėje erdvėje.

www.archivesofculture.com duomenų bazėje skelbiamos suskaitmenintos kopijos dokumentų, saugomų Lietuvos literatūros ir meno archyve. Šie dokumentai – fotografijos, laiškai, užrašai, atvirukai, brėžiniai ir pan. – susiję su teatru, kinu, muzika, daile; tiek žymių menininkų, tiek ir kultūros institucijų veikla.  

Svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvasׅ“ (E-partizanų archyvas) skelbiami suskaitmeninti Lietuvos partizanų – 1944–1953 m. vykusio ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvių – dokumentai: vadovybės, visų sričių, apygardų ir kitų junginių įsakymai, raportai ir kiti veiklos dokumentai, nuotraukos, spauda, leidiniai, atsišaukimai. Svetainę administruoja Lietuvos ypatingasis archyvas. 

Lietuvos kultūros paveldo paieškos sistemoje (www.epaveldas.lt) paskelbta per 4500 Lietuvos valstybės istorijos archyvo suskaitmenintų saugojimo vienetų. Šis skaitmenintas turinys plačiai atspindi XVI–XIX a. Lietuvos istorinę, politinę, socialinę ir ekonominę panoramą, atsiskleidžiančią iš to meto metrikų knygų.“

Iliustracija: Marijos ir Jurgio Gimbutų šeima su maža dukrele traukiasi iš Lietuvos. 1944 m. netoli Jurbarko. Nuotrauką saugo Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2020-11-24