Viešos konsultacijos dėl Europos skaitmeninių principų rinkinio

Iki 2021 m. rugsėjo 2 d. Europos Komisija kviečia piliečius, nevyriausybines ir pilietinės visuomenės organizacijas, įmones ir visus suinteresuotus subjektus dalyvauti viešose konsultacijose ir padėti suformuluoti Europos skaitmeninius principus, kuriais bus vadovaujamasi Europos Sąjungoje rengiant skaitmenines taisykles ir reglamentavimo priemones. 

Planuojama, kad skaitmeninių principų sistema apims tokias skaitmenines teises kaip saviraiškos laisvė, įskaitant galimybę gauti įvairią, patikimą ir skaidrią informaciją, laisvė steigti ir vykdyti verslą internetu, asmens duomenų ir privatumo apsauga ir asmenų intelektinės kūrybos apsauga internetinėje erdvėje. Tarp numatomų įtraukti skaitmeninių principų įvardijama saugi ir patikima internetinė aplinka, visuotinis skaitmeninis švietimas ir įgūdžiai, prieiga prie aplinką tausojančių skaitmeninių sistemų ir įtaisų, prieinamos ir į žmogų orientuotos skaitmeninės viešosios paslaugos ir administravimas, į žmogų orientuotiems algoritmams taikomi etikos principai, vaikų apsauga ir įgalinimas internetinėje erdvėje, galimybė gauti skaitmenines sveikatos priežiūros paslaugas.

2021 m. kovo 9 d. Komisija pateikė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir išdėstė, kaip tai pasiekti. Ši ES skaitmeninio dešimtmečio vizija apima keturis pagrindinius aspektus: įgūdžius, įmonių skaitmeninę transformaciją, saugią ir tvarią skaitmeninę infrastruktūrą ir viešųjų paslaugų skaitmeninimą. Daugiau apie Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslus galite sužinoti čia. 

Nuoroda į viešąsias konsultacijas: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021

ES skaitmeninė strategija: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_lt

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Europos Komisijos informaciją

Atnaujinta: 2021-08-18