Virtuali paroda „Iš Panevėžio švietimo istorijos“

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo virtuaii paroda „Iš Panevėžio švietimo istorijos“ pateikia 1944–1990 m. Panevėžio švietimo panoramą, didžiausią dėmesį skiriant sunkiausiam ir sudėtingiausiam pirmajam pokario dešimtmečiui.

Parodai dokumentai atrinkti iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Panevėžio Juozo Balčikonio ir Vytauto Žemkalnio gimnazijų, „Žemynos“ progimnazijos fondų.

Parodą apžiūrėti galite čia.

Iliustracija: Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos interjeras. 1979–1980 M. M.ŠRVA PF, f. 577, ap. 1, b. 696, l. 20.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2023-03-23