Virtuali paroda „Lietuvos vietovių piliakalniai“

2017-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Piliakalnių metais ir Tautinio kostiumo metais.

Pažymėdamas Piliakalnių metus Vilniaus regioninis valstybės archyvas sukūrė virtualią parodą, skirtą Lietuvos vietovių piliakalniams.

Pristatydami šią parodą visuomenei archyvų darbuotojai savo modernioje virtualių parodų svetainėje http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt rašo: kad „Senieji piliakalniai, kapinynai, pilkapiai nėra kraštovaizdį puošiantys bereikšmei kalnai, tai yra Lietuvos istorijos dalis. Kai apie juos kalbame ir mąstome, širdies gelmėse sukrebžda pasididžiavimo jausmas, kad tai yra mūsų didžios istorijos liudytojai. Jie – tarsi savotiški metraštininkai, kurie pasakoja pustrečio tūkstantmečio siekiančią Lietuvos istoriją. Paslapčių juose daug: įvairiausių kovų pėdsakai, kasdieninio gyvenimo nuotrupos, senojo baltiškojo tikėjimo atspindžiai.“

Su virtualia paroda „Lietuvos vietovių piliakalniai“ galite susipažinti čia > http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuvos-vietoviu-piliakalniai/exh-29.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2017-04-07