Virtuali paroda „Religinių konfesijų įvairovė ir jų sakralinių pastatų architektūra archyvo dokumentuose“

Vilniaus regioninis valstybės archyvas pristato parodą, skirtą supažindinti su Lietuvoje veikusiais įvairių religinių konfesijų maldos namais. Parodoje pamatysite fotografijose, grafikos kūriniuose ir brėžiniuose įvairiais laikotarpiais užfiksuotas žydų sinagogas, krikščioniškų konfesijų – evangelikų reformatų bei evangelikų liuteronų – bažnyčias, stačiatikių cerkves, karaimų kenesę, totorių mečetę.

Parodos anotacijoje rašoma:

„Lie­tu­vai bū­din­gas dau­ge­lio ti­kė­ji­mų ir kul­tū­rų sam­bū­vis tam tik­ra pras­me yra Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės pa­li­ki­mas, kur per šimt­me­čius  gy­ve­no įvai­rių re­li­gi­jų ir krikš­čio­niš­kų kon­fe­si­jų iš­pa­ži­nė­jai. Pastariesiems atitrūkus nuo savo įprastos aplinkos ir įleidus šaknis Lietuvoje, kiekvienos šių bendruomenių maldos namai tapo jas telkiančiais religinio ir pasaulietinio gyvenimo centrais. Maldos namai buvo vienas būtiniausių bendruomenės funkcionavimo elementų. Taip istoriškai susiklostė, kad maldos namų buvimas vienoje ar kitoje vietovėje buvo pripažįstami pagrindiniu bendruomenės egzistavimo požymiu. Bendruomenių kasdienybėje jų maldos namai turėjo daug funkcijų. Tai buvo ne tik bendruomenės susitelkimo maldai ar religinių švenčių šventimo vieta, bet ir bendruomenės susirinkimų vieta.

Vilniaus regioninis valstybės archyvas pristato Lietuvoje veikusių įvairių religijų ir krikščioniškų konfesijų maldos namų parodą. Čia pamatysite ir karaimų kenesę, totorių mečetę, žydų sinagogas, evangelikų reformatų bei evangelikų liuteronų bažnyčias ir stačiatikių cerkves.“

Virtualią parodą galite pamatyti čia.

Iliustracija: Buvusi Piatnicos cerkvė, Gorkio g. nr. 44. Eksterjero spalvinis sprendimas, rytų fasadas. 1980 m. VRVA F. 1019, ap. 12, b. 26034, l. 5

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą archyvai.lt informaciją

Atnaujinta: 2020-07-15