Virtuali paroda „Sėkmingi ir nesėkmingi pabėgimai iš Sovietų Sąjungos“

Lietuvos ypatingasis archyvas pristatė virtualią parodą „Sėkmingi ir nesėkmingi pabėgimai iš Sovietų Sąjungos“, kurioje pasakojamos 77 pabėgimo istorijos, iliustruotos KGB bylose saugomais dokumentais, nuotraukomis, konfiskuotais laiškais ir užsienio spaudos iškarpomis.

Virtualią parodą sudaro keturios dalys: Sėkmingi pabėgimai, Nesėkmingi pabėgimai, Pabėgę ir sugrįžę, Po 1990 m. kovo 11-osios: kai sienas dar kontroliavo SSRS ir KGB. Parodoje pristatomus eksponatus lydi pabėgimo ir ketinimo pabėgti aplinkybės bei priežastys, sovietinio režimo skirtos bausmės.

Jūsų dėmesiui – dvi stulbinančios pabėgimo lėktuvu istorijos, turėjusios labai skirtingą baigtį.

Žaislinis meškinas ir sprogstamasis užtaisas

G. Vytas (g. 1960 m.) ir A. Vepštas (g. 1960 m.), Panevėžio rajono Krekenavos gyventojai, 1979 m. balandžio 1 d. lėktuvui JAK-40 pakilus iš Simferopolio oro uosto skrydžiui į Kutaisį, lėktuvo palydovei demonstruodami žaislinį meškiną, kuriame patalpintas sprogstamasis užtaisas, perdavė laišką įgulos vadui, kuriame grasindami susprogdinti lėktuvą (nors jokio sprogmens neturėjo), reikalavo skristi į Turkiją. Perdavę laišką, užsidarė tualete ir laukė. Supratę, kad lėktuvas pakeitė kryptį, bet ne į Turkiją, lėktuvo įgulos reikalavimu atidarė tualeto duris ir buvo sulaikyti. Lėktuvą nutupdžius Simferopolyje, perduoti milicijos darbuotojams. Buvęs pažangus mokinys, komjaunuolis, G. Vytas, tardomas apie pabėgimo priežastis nurodė, kad besimokydamas Rygos jūreivystės mokykloje sužinojo, kad jam nebus išduota viza plaukiojimui užsienyje greičiausiai dėl to, kad senelė ir motina buvo ištremtos iš Lietuvos, ir kad jis yra lietuvis. Supykęs ant mokyklos vadovybės nutarė nuvaryti lėktuvą, patekti į Graikiją, tapti jūreiviu ir plaukioti įvairiose šalyse. A. Vepštas sutiko bėgti kartu, nes „kilo noras pakeliauti po pasaulį“, pamatyti gimines Australijoje. Kartais jis klausydavosi radijo stoties „Amerikos balsas“ laidų, bet tai „nebuvo susiję su noru pabėgti iš SSRS“. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1979 m. nuosprendžiu G. Vytas nuteistas 7 m., o A. Vepštas – 5 m. laisvės atėmimu sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje.“

Žmogžudystės lėktuve: teroristai ar didvyriai?

„Vienintelis sėkmingas lietuvių pabėgimas iš SSRS lėktuvu turėjo teroristinės veiklos pobūdį. Pranas ir Algirdas Brazinskai 1970 m., skrisdami lėktuvu reisu Batumis–Suchumis, grasindami įgulai ginklu pareikalavo pakeisti lėktuvo kursą ir nukreipti jį į Turkiją. Stiuardesei atsisakius įgulai perduoti voką su įsakymu, P. Brazinskas ją nušovė, sužeidė šturmaną, borto mechaniką ir laivo vadą. Lėktuvui nusileidus Turkijoje, Brazinskai buvo suimti ir pasiprašė politinio prieglobsčio. Keletą metų kalėję Turkijoje, tėvas ir sūnus JAV lietuvių išeivių, vertinusių įvykį kaip laisvojo pasaulio kovą su sovietais, pastangomis nuvyko į JAV. Ir nors ten jiems dėl „nepolitinio nusikaltimo“ nebuvo suteiktas politinio pabėgėlio statusas, bet jie pasiliko gyventi JAV. P. Brazinskas melagingai prisistatinėjo asmeniu, nukentėjusiu nuo sovietinių represijų ir vykdžiusiu antikomunistinę veiklą. SSRS valdžiai siekiant Brazinskus susigrąžinti į SSRS ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn, sovietinėje ir užsienio spaudoje jie ir juos parėmę lietuvių išeiviai buvo kompromituojami, juos sekė KGB agentai.”

Visas pabėgimų istorijas rasite čia: https://bit.ly/38vdDSD

Parodą parengė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vedėja Vilma Ektytė.

Iliustracijos:

Lėktuvas JAK-40 ir žaislinis meškinas, kuriame G. Vytas ir A. Vepštas tariamai sumontavo sprogstamąjį įtaisą. Ne anksčiau kaip 1979 m. balandžio 1 d.

G. Vyto ir A. Vepšto laiškas lėktuvo įgulai, kuriame pateiktas reikalavimas skristi į Turkiją. Ne vėliau kaip 1979 m. balandžio 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba. Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47743/3, t. 1, l. 47, 48, 78, 89, 226; t. 2, l. 5-1, 5-2.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą https://www.archyvai.lt informaciją

Atnaujinta: 2020-11-11