Virtuali paroda „Sovietinės politikos bruožai. Oficialiosios praktikos ir užkulisiai“

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, šalyje įdiegta politinė sistema, paremta komunistų partijos diktatūra. Komunistiniais pagrindais pertvarkant visuomenę, vykdyta politika, kuria siekta išlaikyti Lietuvą SSRS sudėtyje, įtvirtinti sovietinę sistemą ir komunistų valdžią bei palaužti pasipriešinimą okupaciniam režimui. Vienas svarbiausių politikos įrankių buvo nomenklatūros socialinė-politinė struktūra. Dvilypėje sovietinėje sistemoje greta deklaratyvios politikos veikė realių politinių interesų, sprendimų ir veiksmų mechanizmai. Politikos fasadinę ir užkulisinę pusę atspindėjo oficialios ir neformalios praktikos, pasireiškusios nomenklatūros veikloje.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė dokumentų parodą, skirtą komunistų politikos sovietinėje Lietuvoje bruožams apžvelgti. Ši paroda yra antroji parodų ciklo „Sovietinės Lietuvos visuomenė“ dalis (pirmoji – „Sovietinė kultūra: vaizdų naratyvas“).

Parodoje skelbiami dokumentai, reprezentuojantys fasadinę sovietų politikos pusę: sprendimų priėmimą oficialiame lygmenyje, valdžios prezentaciją komunistų partijos suvažiavimuose, viešuose renginiuose, susitikimuose. Dokumentai taip pat atspindinti politikos užkulisius, kuriuose vyravo neoficialūs, pasitikėjimu, protekcija ir įsipareigojimais, galia ir nauda pagrįsti nomenklatūrininkų santykiai, užmegzti ir plėtoti neformalioje aplinkoje: medžioklėje, žvejyboje, gimtadienių, jubiliejų, kitų švenčiu metu ar atostogaujant.

Šioje parodoje skelbiami dokumentai ir fotonuotraukos saugomos Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK), LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus, LKP CK sekretorių Alberto Barausko, Vlado Niunkos ir kituose archyviniuose fonduose.

Su šiais ir kitais dokumentais taip pat galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skaitykloje Vilniuje, Gedimino pr. 12

Ciklo „Sovietinės Lietuvos visuomenė“ parodos:

  •  „Sovietinės politikos bruožai. Oficialiosios praktikos ir užkulisiai“. Žiūrėti > 
  • „Sovietinė kultūra: vaizdų naratyvas“. Žiūrėti > 

Iliustracijoje – parodos fragmentas

 

Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje paskelbtą informaciją parengė Margarita Gaubytė

 

Atnaujinta: 2017-08-02