Virtuali paroda „Sovietų represuoti Lietuvos kariuomenės generolai“

Minint Lietuvos kariuomenės dieną Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą „Sovietų represuoti Lietuvos kariuomenės generolai“. Parodą sudaro 21-am Lietuvos generolui skirtos dalys, kuriose pristatomi dokumentai ir nuotraukos iš generolų bei jų šeimos narių baudžiamųjų ir tremties bylų. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime rašoma:

„Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, represijas patyrė 1262 tarpukario Lietuvos kariuomenės karininkai – iš jų 150 buvo sušaudyti, 663 žuvo kalėjimuose, lageriuose ar mirė tremtyje. 2 tūkstančiams Lietuvos kariuomenės karių teko rinktis gyvenimą emigracijoje.

Ypač skaudų smūgį patyrė tarpukario Lietuvos kariuomenės elitas. Represijas patyrė 21 tikrosios karo tarnybos, atsargos ar dimisijos generolas – iš jų 6 sušaudyti, 6 mirė ar žuvo lageriuose arba tremtyje, vieno generolo likimas nežinomas.“

Virtuali paroda: https://bit.ly/3E3tQLG

Fotografija: Generolas Juozas Barzda-Bradauskas. Kaunas. 1918–1932 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A073-P0453.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2021-11-25