Virtualioje parodoje – apie literatūros kūrinio ir jo autoriaus likimą

Šiemet minimos rašytojo, prozininko Jono Laucės (1917‒2003), sovietų okupacijos metais nuteisto ir kalėjusio už grožinės literatūros kūrinio ‒ istorinio romano „Žaizdre“ sukūrimą, 100-osios gimimo metinės. Šia proga Lietuvos ypatingasis archyvas parengė parodą „Nuteistas, bet nenugalėtas“.

1963‒1969 m. rašytame keturių tomų, 1127 puslapių autobiografinio pobūdžio romane „Žaizdras“ Biržų 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas J. Laucė sudėjo pasakojimus apie savo patirtus skaudžius ir svarbius Lietuvos istorijos įvykius: sovietų okupaciją, Antrąjį pasaulinį karą, ginkluotą pokario rezistenciją, drąsiai prabilo apie sovietines represijas. 1969 m. rudenį jis romaną įteikė valstybinei leidyklai „Vaga“, romano ištraukas bandė siųsti JAV gyvenusiam broliui. Sovietiniams literatūros kritikams šį kūrinį pripažinus „šmeižikišku“, rašytojas pateko į sovietinio saugumo akiratį. 1971 m. liepos 17 d. jis buvo suimtas ir LSSR Aukščiausiojo teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendžiu nuteistas dvejų metų laisvės atėmimu. Beje, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, leidykla „Vaga“ 1991 m. išleido sutrumpintą J. Laucės romano „Žaizdre“ variantą, pavadintą „Negandų metai“.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė rašytojo atminimui skirtą parodą, kurioje eksponuojami dokumentai iš KGB vestos J. Laucės baudžiamosios bylos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos pagalbinės policijos tarnybos bataliono savanorio asmens bylos, taip pat skelbiamos Lietuvos liaudies buities muziejuje bei rašytojo dukros Snaigės Lauciūtės asmeniniame archyve saugomos fotonuotraukos.

Parodą žiūrėti čia.

Su parodoje skelbiamais ir kitais su J.Laucės gyvenimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skaitykloje.

Iliustracijoje – parodoje eksponuojamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų tarybos Jonui Laucei iškeltos baudžiamosios bylos viršelis, 1971. LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, viršelis

Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje ir parodoje paskelbtą informaciją
parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-10-11