Virtualioje parodoje – apie per Vėlines vykusias antisovietines protesto akcijas

Lietuvos ypatingasis archyvas virtualiai pristato dokumentus, atspindinčius per Vėlines 1955–1958 m. Vilniuje ir Kaune vykusias antisovietinio protesto akcijas.

Lietuvoje nuo seno buvo minimos Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė, kurios tradicijos glaudžiai siejosi su lietuvių papročiais ir tikėjimu. Sovietinėje Lietuvoje Vėlinės buvo uždraustos, bet žmonių švęstos kaip religinė ir tautinė šventė. XX a. 6-ojo dešimtmečio viduryje plečiantis neginkluotai antisovietinei rezistencijai, Vėlinių minėjimai įgijo politinį pobūdį, tapo patriotinių jausmų ir pilietinio nepaklusnumo sovietų valdžiai išraiška. 1955 m. Vėlinių minėjimas Kaune virto politinio protesto akcija, 1956 m. Vilniuje ir Kaune – antisovietinėmis demonstracijomis. 1957 m. lapkričio 2 d. Vėlinių minėjimas Kaune peraugo į didelę demonstraciją, kuri išvaikyta panaudojus milicijos ir saugumo pajėgas, 105 demonstrantai buvo suimti. 1958 m. Vėlinės paminėtos Vilniuje ir Kaune, dalis jų dalyvių sulaikyta.

Parodoje skelbiami dokumentai saugomi Lietuvos komunistų partijos ir Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) fondų bylose, o fotonuotraukos – Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Parodą žiūrėti čia.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo LKP ir KGB dokumentų skaityklose.

Iliustracijoje – Paminklas „Žuvome už Tėvynę“ Lietuvos Nepriklausomybės kovose 1918–1920 m. žuvusiems Lietuvos kariams. Kaunas, Senosios Karmelitų kapinės. 1956 m. Fotonuotrauka. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41679/3, l. 106-1.

Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje paskelbtą informaciją parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-10-30