Vis daugiau LRT Mediatekos turinio, taip pat ir suskaitmeninto, bus prieinama visuomenei

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos priemonių plane nurodyta, kad tarp šio etapo metu įgyvendinamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų finansuojamų 9 projektų yra ir projektas „Naujos kartos elektroninių paslaugų kūrimo LRT archyvo duomenų pagrindu“. Jį nuo 2018 m. jau vykdo VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT). Šis projektas yra įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą (2018-06-12 įsakymas Nr. 3-285 8953), jo vykdymui skirta 2 536 718 eurų.

Strateginis jau minėtos 2015–2020 metų programos tikslas – pasinaudojant informacinių ryšių technologijų galimybėmis vystyti tvarią virtualią kultūros paveldo erdvę, skirtą didinti Lietuvos gyventojų kokybišką užimtumą, ugdyti jų kultūrines kompetencijas ir kūrybingumą, stiprinti tapatumą ir pilietiškumą, užtikrinant kultūros paveldo pagrindu kuriamų elektroninių paslaugų ir produktų įvairovę, jų prieinamumą bei ilgalaikį išsaugojimą.

Kaip siekiant šio tikslo prisidės projektas „Naujos kartos elektroninių paslaugų kūrimo LRT archyvo duomenų pagrindu“?

LRT atstovė ryšiams su visuomene Virginija Bunevičiūtė 2018 m. lapkričio 29 d. LRT interneto portale www.lrt.lt paskelbtoje 15min.lt publikacijoje „LRT aukso fondai bus atverti kiekvienam“ (prieiga internete https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/227719/lrt-aukso-fondai-bus-atverti-kiekvienam) pažymi, kad „LRT yra sukaupusi unikalų audiovizualinį lobyną: Esam savotiškas Lietuvos garso ir vaizdo muziejus. Mūsų misija – jį atverti tinkama forma visuomenei ir kartu – išsaugoti ateities kartoms. […].

Susidomėjimas LRT Mediatekos turiniu kasmet didėja, todėl aktyvėja ir archyvinių įrašų paieška bei naudojimas: „Mediatekoje naudingo turinio randa ne tik LRT žiūrovai ir klausytojai, bet ir moksleiviai, studentai, dėstytojai, mokslininkai: istorikai, literatūrologai, kino profesionalai – sąrašas gali būti labai ilgas…. […]

Būtent todėl ir buvo pradėtas vykdyti projektas „Naujos kartos elektroninių paslaugų kūrimas LRT archyvo duomenų pagrindu“. Juo siekiama atverti visuomenei LRT aukso fondus: audiovizualinį turinį, garso įrašus, fotodokumentus, kad kiekvienas žmogus, taip pat švietimo įstaigos, galėtų lengvai naudotis visa medžiaga edukacijos tikslais. […]

Labai tikimės, kad mūsų suskaitmenintais fondais naudosis ne tik Lietuvos gyventojai, bet jie bus naudojami ir mokyklose, kaip puikios vaizdinės priemonės. Tai galės būti ir puikios priemonės užsienio lietuviams – jų kultūrinių ryšių su Lietuva išsaugojimui, edukacijai ar pramogoms.“

Tekstą pagal viešai prieinamą informaciją parengė LM ISC LIMIS

Atnaujinta: 2019-10-11