„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ elektroninė versija

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (VLE) yra mokslinis, informacinis leidinys, kuriame pateikiamos žinios apie žmogų, visatą, Lietuvos ir viso pasaulio istoriją, kultūrą, ekonomiką ir kt. Enciklopediją 2001–2015 metais išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2017 metų pradžioje pradėjo veikti ir internetinis VLE leidinys.

Suskaitmeninta bandomoji versija elektroninėje erdvėje pateikta su visais enciklopedijoje išspausdintais tekstais, virtualus leidinys papildytas dar ir nauja informacija. VLE sudaro 25 tomai, kiekviename iš jų paskelbta apie 4900 straipsnių. Elektroninio leidinio beta versijos turinys pateikiamas pagal temų bei abėcėlės sąrašą.

Kaip teigiama elektroniniame leidinyje www.vle.lt, – „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ paskirtis – „Būti patikimu mokslininkų ir specialistų parengtu informacijos šaltiniu, reikšminga visuomenės savišvietos ir saviugdos priemone. Parodyti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą Europos istorijos ir kultūros kontekste.“

Kviečiame naudotis VLE elektroniniame leidinyje teikiama informacija >

Iliustracija iš „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ elektroninio puslapio.

Parengė Ignė Grikevičiūtė, pagal internetinėje svetainėje www.vle.lt skelbiamą informaciją

Atnaujinta: 2017-06-07