VU, VDU, LII vykdo nacionalinį projektą „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas“

2018 m. sausio 8 –2022 m. sausio 7 dienomis Lietuvoje įgyvendinamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamas projektas „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas“. Pagrindiniai projekto tyrimo grupės nariai yra Vilniaus universiteto (VU) ir Lietuvos istorijos instituto (LII), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) darbuotojai: VU Istorijos fakulteto prof. dr. (HP) Albinas Kuncevičius (Mokslinio tyrimo vadovas), šio universiteto Komunikacijos fakulteto prof. dr. Rimvydas Laužikas ir doktorantas Tadas Žižiūnas, VDU Informatikos fakulteto doc. dr. Darius Amilevičius ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas Ramūnas Šmigelskas.

Projekto vykdytojai VU Komunikacijos fakulteto interneto svetainėje skelbia, kad „dažnai net finansiškai pažengusiose šalyse kultūros paveldo sektorius stokoja žmogiškųjų, technologinių ir finansinių resursų, kurie yra gyvybiškai svarbūs kultūros paveldo apsaugos sėkmingam įgyvendinimui. Tokia situacija suponuoja poreikį kurti pažangias, efektyvias ir sąlyginai nebrangias technologijas, kurios padėtų efektyviai stebėti ir analizuoti kultūros paveldo būklę ir jos raidą. Projekto metu siekiama sukurti urbanistinio paveldo efektyvaus, sistemiško monitoringo inovatyvius metodus bei metodikas ir programinę įrangą, vykdančią automatinį monitoringą ir jo duomenų analizę, panaudojant 3D vaizdo skenavimo ir dirbtinio intelekto technologijas“. Planuojama, kad „projekto vykdytojų sukurta technologija padės ne tik žymiai efektyviau atlikti nekilnojamojo paveldo monitoringą, bet ir vykdyti plačius mokslinius tyrimus automatinio 3D vaizdo ir šiuo metu sparčiai besivystančio dirbtinio intelekto srityje, dėmesį sutelkus į saugomas teritorijas, paveldo objektus ir kitus baigtinius šalies kultūros, prestižo ir žinių šaltinius“.

Tekstas parengtas pagal Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto interneto svetainėje skelbiamą informaciją adresu http://www.kf.vu.lt/mokslas/projektai/es-fondu-investiciju-projektai/tiksliniai-moksliniai-tyrimai/urbanizuotu-vietoviu-paveldo-automatinis-monitoringas

Atnaujinta: 2019-09-20