www.eurropeana.eu – svarbiausias Europos kultūros paveldo portalas

„Europeana“ –  svarbiausias Europos kultūros paveldo portalas  (skaitmeninio turinio ir naujausių informacinių technologijų platforma). Iki 2015 m. m. pabaigos į „Europeaną“ Lietuvos atminties įstaigos buvo pateikusios duomenis beveik apie 160 tūkst. kultūros paveldo objektų. Lietuva aktyviai dalyvauja ir „Europeanos“  organizuojamose kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, viešinimo ir naujausių informacinių technologijų, skirtų sukurto skaitmeninio turinio pakartotiniam naudojimui, iniciatyvose.

Tarp tokių iniciatyvų yra:

Atnaujinta: 2017-04-04