2017-01-26
Teisės aktai

Tarptautiniai dokumentai

 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
  2016 m. rugsėjo 16 d. Atsisiųsti >
 • Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti>
 • Europos komisijos pranešimas spaudai, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES, dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, 2012-10-25; Atsisiųsti > 
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2012-05-10; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija  2011/711/ES, dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2011-10-27; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados 2010/C 137/07 dėl Europeana: tolesni veiksmai, 2010-05-10; Atsisiųsti:
 • Europeana – tolesni veiksmai, 2009-08-28; Atsisiųsti > 
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA,  2008-12-13; Atsisiųsti >
 • Europos kultūros paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu: Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga, 2008-08-11; Atsisiųsti >
 • Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas, 2007-02-14; Atsisiųsti > 
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados 2006/C 297/01, dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos, 2006-11-13; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija 2006/585/EB, dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos, 2006-08-24; Atsisiųsti >
 • i2010: skaitmeninės bibliotekos., 2005-09-30, Europos komisija; Atsisiųsti >

Lietuvos Respublikos įstatymai

 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymas, TAR, 2016-10-17, Nr.25263; Atsisiųsti >
 • Kibernetinio saugumo įstatymas; TAR, 2014-12-23, Nr.20553; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 3-1, 6-1 straipsniais įstatymas, Valstybės žinios, 2013-12-31, Nr. 141-7113; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 39, 58, 75 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu ir 1, 2 priedais įstatymas“, Valstybės žinios, 2012-01-10, Nr. 6-177; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas; TAR, 2011-12-31, Nr. 163-7739; Atsisiųsti >
 • Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas; Valstybės žinios, 2006-06-10, Nr. 65-2380; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas,  Valstybės žinios, 2004-04-30, Nr. 69-2382; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas; Valstybės žinios, 2000-02-02, Nr. 10-236; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Valstybės žinios, 1999-06-09, Nr. 50-1598; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Valstybės žinios, 1996-07-03, Nr. 63-1479; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Valstybės žinios, 1996-02-14, Nr. 14-352; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Valstybės žinios, 1995-06-21, Nr. 51-1245; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Valstybės žinios, 1995-01-06, Nr. 3-37; Atsisiųsti >

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“; TAR, 2014-03-21, Nr. 3386; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180  „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Valstybės žinios, 2013-03-02, Nr. 23-1122; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“; (?)Valstybės žinios, 2011-10-29, Nr. 130-6150; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d.  nutarimas Nr.389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programos patvirtinimo, Valstybės žinios, 2011-04-09, Nr. 42-1969; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d.  nutarimas Nr.301 „Dėl Lietuvos informacinės plėtros 2011-2019 metų programos patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Valstybės žinios, 2011-03-19, Nr. 33-1547; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d.  nutarimas Nr.1777 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo, Valstybės žinios, 2010-12-18, Nr. 148-7598; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimo“; Valstybės žinios, 2012-02-18, Nr. 22-1009; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“; Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr.144-7430; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“; Valstybės žinios, 2012-10-27, Nr. 125-6272; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1659 „Dėl Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimo teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje“; Valstybės žinios, 2009-12-19, Nr. 150-6718; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“; Valstybės žinios, 2009-06-04, Nr. 66-2624; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos sudarymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“; Valstybės žinios, 2008, Nr. 87-3481; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2007-09-01, Nr. 94-3784; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo koncepcijos patvirtinimo“; Valstybės žinios, 2007, Nr. 1-17; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybės žinios, 2006-03-04, Nr. 27-894; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 189 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 11 straipsnį“; Valstybės žinios, 2006, Nr. 25-843; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d.  nutarimas Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2005-08-30, Nr. 105-3877; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1593 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“; Valstybės žinios, 2004-12-09, Nr. 177-6569; Atsisiųsti > 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2004 m. balandžio 19 d. Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2004, Nr. 58–2061; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 12 d.  nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“, Valstybės žinios, 2002-11-27, Nr. 113-5029; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d.  nutarimas Nr. 542. „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“, Valstybės žinios, 2001-05-18, Nr. 42-1454; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 1997 m. rugsėjo 4 d. Nr. 952. „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“, Valstybės žinios, 1997-09-10, Nr. 83–2075; Atsisiųsti >

Kultūros ministro įsakymai

 • LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-702 „Dėl kultūros paveldo įskaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo“, TAR, 2016-09-08, Nr. 23412; Atsisiųsti >
 • LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-639, „Dėl regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2011-10-29. Nr. 130-6189; Atsisiųsti >
 • LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2010-10-21, Nr. 8-379; Atsisiųsti >
 • LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-323 „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“,  Valstybės žinios, 2008-07-08, Nr. 77-3051; Atsisiųsti > 
 • LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-265 „Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2007-05-10, Nr. 50-1981; Atsisiųsti >

Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai

 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1T-1(1.12.E) „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“, TAR, 2016-01-12, Nr. 547; Atsisiųsti >
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1T-1(1.12.) „Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės“,  Valstybės žinios, 2013-01-05, Nr. 2-80I; Atsisiųsti >

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos Direktoriaus įsakymai

 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus  2016 m. balandžio 26 d. įsakymas  Nr. T-27 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2016-04-27, Nr. 10439; Atsisiųsti >
 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. T-209 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. T-103 „Dėl savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“. TAR 2014-12-09, Nr. 19229; Atsisiųsti > 
 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ ir informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. T-193 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje pakeitimo„ TAR 2014-10-24, Nr. 477; Atsisiųsti >

Kiti dokumentai

 • Europos skaitmeninė dienotvarkė. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui i regionų komitetui. Europos komisija, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. rugsėjo 12 d. dekretas Nr. 1K-1097 „Dėl Lietuvos Žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento sudarymo“; Valstybės žinios, Atsisiųsti >