2016-11-21
Teisės aktai

 

Tarptautiniai dokumentai

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Kultūros ministro įsakymai

 

Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos Direktoriaus įsakymai

 

Kiti dokumentai