Atnaujinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudėtis

Š. m. vasario 11 d. kultūros ministro įsakymu buvo atnaujinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudėtis. Siekiant skatinti didesnį valstybės institucijų, įgyvendinančių skaitmeninimo politiką, įsitraukimą, taryboje naujais nariais tapo du atstovai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Kultūros paveldo departamento prie KM, taip pat naujas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas.

2018 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo pavesta vykdyti valstybės informacinių išteklių ir informacinės visuomenės plėtros srityse valstybės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo funkcijas. Kultūros paveldo departamento prie KM atstovą taryboje nuspręsta paskirti reaguojant į tarptautines tendencijas skatinti nekilnojamojo kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas.

Kultūros ministro įsakymą dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo pakeitimo rasite čia.

 

Atnaujinta: 2020-03-02