Balandžio 20–21 d. vyks tarptautinės kultūros paveldo skaitmeninimui skirtos dirbtuvės

Š. m. balandžio 20–21 d. vyks nuotolinės konsultacinės dirbtuvės „Digital transitions in the Cultural Heritage Sector“, kurių metu tyrėjai, projekto „inDICEs“ vykdytojai ir kultūros paveldo profesionalai aptars kylančias problemas ir poreikius, susijusius su skaitmeninimu, internetine prieiga, kolekcijų naudojimu ir potencialiu pakartotiniu panaudojimu, skaitmeninio turinio ir strategijų kūrimui reikalingais duomenimis, ateities tyrimams reikalingomis kompetencijomis ir kismo vadyba.

Dirbtuvės yra ES kultūros paveldo skaitmeninimo programos „Horizon 2020“ finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „inDICEs“ dalis. Projektu siekiama išmatuoti skaitmeninės kultūros poveikį ir įgalinti politikos formuotojus bei sprendimų priėmėjus kultūros industrijoje suprasti socialinį ir ekonominį skaitmeninimo jų sektoriuose poveikį, atkreipti jų dėmesį į inovatyvaus kultūros paveldo pakartotinio naudojimo poreikį.

Dirbtuvės yra nemokamos ir vyks „Zoom“ platformoje.

Išsami renginių programa: https://indices-culture.eu/indices-consultation-workshop/

Registracija: https://bit.ly/2Q8EUU7

Atnaujinta: 2021-04-16