Įrašų archyvas, 2020 metai
Atnaujinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudėtis
Patvirtinta naujos sudėties Skaitmeninimo taryba, veikianti prie Kultūros ministerijos