Įrašų archyvas, 2020 metai
Kviečiame naudotis tarptautinio standarto LST ISO 5127:2019. Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas atviraisiais terminologijos duomenimis
Skaitmeninimo terminų žodynėlis (nauja versija)