Dažnai užduodami klausimai

 

Kas yra kultūros paveldo objektų skaitmeninimas?

Tai yra procesas, kurio metu, naudojant skaitmeninimui skirtą techninę ir programinę įrangą, yra sukuriamos tuos objektus identifikuojančios skaitmeninės bylos (failai), automatizuotai aprašomi (sukuriami metaduomenys) , o sklaidai skirti duomenys paviešinami ir tampa prieinami visuomenei.

 

Ar galima naudoti interneto svetainėse, portaluose paskelbtą informaciją apie kultūros paveldo objektus?

Skaitmeninį turinį, skelbiamą interneto svetainėse, portaluose galima naudoti  nepažeidžiant autorių teisių.

 

Kas yra atminties institucija?

Atminties institucijos yra bibliotekos, muziejai, archyvai ir kitos įstaigos bei organizacijos,  kurios kaupia, saugo kultūros paveldo objektus ir populiarina juos.

 

Kokį kultūros paveldo objektą galima laikyti suskaitmenintu?

Suskaitmeninti  kultūros paveldo objektai turi turėti šiuos keturis požymius:  a) turi būti sukurtos juos identifikuojančios skaitmeninės bylos (failai – skaitmeninės nuotraukos / skaitmeniniai vaizdo, garso įrašai ar kitos skaitmeninės bylos), b) objektai aprašyti informacinėse sistemose (sukurti jų metaduomenys), c) objektų aprašai (metaduomenys) susieti su objektus indentifikuojančiomis skaitmeninėmis bylomis (failais), d) sklaidai skirta informacija paskelbta informacinių sistemų duomenų bazių viešosiose prieigose (portaluose /  interneto svetainėse).

 

Ar fizinis asmuo gali tikėtis, kad pateikus prašymą, atminties institucijų nacionaliniai arba  regioniniai atminties institucijų skaitmeninimo kompetencijos centrai  suteiks kultūros paveldo skaitmeninimo paslaugas?

Nacionaliniai arba  regioniniai atminties institucijų skaitmeninimo kompetencijos centrai, gavę prašymus iš fizinių asmenų, juos privalo išanalizuoja ir, jei turės galimybę, skaitmeninimo paslaugas turėtų suteikti. Jei neturės galimybių priimti užsakymo, apie tai jie turi informuoti paraiškovą ir jam pateikti informaciją, kodėl paslaugų negali suteikti.  Pagrindinės atsisakymo priežastys gali būti: skaitmeninimo kompetencijos centras neturi paslaugai suteikti reikalingos techninės ar programinės įrangos, intelektinių pajėgumų, užsakomų darbų apimtys labai didelės ir jų neįmanoma greitu laiku atlikti, norint suteikti paslaugas, reikėtų keisti jau patvirtintus įstaigos darbo planus, įsipareigojimus ir kt.

 

Kokie yra atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo prioritetai?

Pirmiausiai yra skaitmeninami unikaliausi, vertingiausi objektai ir tie,  kuriais visuomenė dažniausiai domisi. Itin aktualu suskaitmeninti ir objektus, kurie dėl įvairių priežasčių greitai nyksta. Prioritetas suteikiamas ir objektams, kurių skaitmeninių bylų reikia vykdant artimiausių įstaigų ir organizacijų veiklos planus (plėtojant reklamą, leidžiant knygas, kuriant informacinių terminalų skaitmeninį turinį ir kt.).

 

Kodėl valstybinių informacinių sistemų viešosiose prieigose viešinami skaitmeniniai vaizdai nėra ženklinami vandenženkliais?

Pagal Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius teisės aktus šiuo metu valstybinėse informacinėse sistemose saugomas sklaidai skirtas turinys visuomenei turi būti prieinamas nemokamai ir be apribojimų. Tai reiškia, kad jokiais vandenženkliais at kitomis priemonėmis  skaitmeniniai vaizdai negali būti ženklinami.

Parengė Danutė Mukienė, Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS vedėja

Atnaujinta: 2017-04-04