Elektroninės paslaugos muziejuose: LIMIS mobili aplikacija

2010–2013 m., vykdant iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ buvo sukurta ne tik visiems muziejams skirta valstybinė informacinė sistema, kuri muziejams sudaro galimybę automatizuotai vykdyti  muziejuose kaupiamų kultūros paveldo objektų apskaitą, saugoti šią informaciją, viešinti sklaidai skirtus duomenis LIMIS viešosiose prieigose (LIMIS portale www.limis.lt ir 21 muziejaus LIMIS elektroninių katalogų interneto svetainėse), teikti sistemoje kaupiamą turinį į kitus portalus ir duomenų bazes. Sistemoje yra įdiegta ir eksponatų didelių skaitmeninių vaizdų automatinio užsakymo bei vizito muziejuje laiko rezervavimo elektroninė paslauga. Naujausia elektroninė paslauga buvo sukurta 2013 metais.

Tai – „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas“ (E. gidas). Visuomenė šia paslauga gali naudotis LIMIS portale, muziejų elektroninių katalogų viešosiose prieigose bei informacijos sklaidai skirtais mobiliaisiais įrenginiais (išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais). Sudėtinė šios paslaugos dalis – LIMIS mobili aplikacija.

Mobilios programėlės „Lietuvos muziejų e.gidas “išplėstinis meniu
Mobilios programėlės „Lietuvos muziejų e.gidas“ išplėstinis meniu 2
Mobilios programėlės „Lietuvos muziejų e.gidas“ titulinis puslapis

Realizuojant paslaugą „E. gidas“, buvo sukurta ir į LIMIS sistemą įdiegta elektroninei paslaugai „E. gidas“ realizuoti reikalinga programinė įranga – išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių programa-aplikacija „E. gidas“ (Android operacinė sistema) ir ji patalpinta į AppStore ir Google Play parduotuves. Programa-aplikacija „E. gidas“ suteikia galimybę mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, pasinaudojus geografiniu žemėlapiu (naudojant Google Maps sistemos platformą), peržiūrėti aktualią muziejų informaciją. Šios aplikacijos pagalba galima:

  • formuoti norimų aplankyti muziejų sąrašą pagal automatiniu būdu nustatytas sistemos naudotojo koordinates arba pagal pasirinktą vietovę (sistema naudotojui pateikia informaciją apie siūlomus aplankyti muziejus paties naudotojo nurodytu spinduliu (kilometrais);
  • gauti informaciją (tekstus, garso ir vaizdo įrašus) apie atitinkamą muziejų, kuris buvo pasirinktas iš pasiūlytųjų sąrašo;
  • peržiūrėti muziejų ekspozicijų, kurių eksponatai yra įtraukti į LIMIS audiogidą, virtualias parodas (jose pateikiami skaitmeniniai vertybių aprašai, su jais susieti ir šiuos objektus identifikuojantys skaitmeniniai vaizdai, garso įrašai lietuvių ir anglų kalbomis bei klausos negalią turintiems asmenims skirti vaizdo įrašai lietuvių gestų kalba);
  • išmaniaisiais įrenginiais nuskenavus prie atitinkamo eksponato esantį Qr Code ženklą, telefone (pagal užkoduotą nuorodą) ekrane pamatyti svarbiausią informaciją apie šį eksponatą.

Apie tai, kad tokia aplikacija yra sukurta, muziejų lankytojai ir tie, kurie nuotoliniu būdu naudodamiesi išmaniaisiais įrenginiais nori išsamiau susipažinti su Lietuvos muziejais ir juose saugomomis vertybėmis, čia vykstančiomis parodomis ir ekspozicijomis, yra informuojama LIMIS portalo www.limis.lt ir portalo „Lietuvos muziejai“ bei daugelio muziejų interneto svetainių tituliniuose puslapiuose, kuriuose yra paskelbtos LIMIS mobilios aplikacijos programėlės ikonėlė bei  trumpa šios programėlės  parsisiuntimo, diegimo ir funkcijų aprašymo instrukcija. Informacija apie LIMIS mobilią aplikaciją yra pateikta ir Lietuvos muziejuose platinamuose LIMIS reklaminiuose leidiniuose.

Tokios muziejų elektroninės paslaugos daugeliui yra didelis atradimas, nes muziejus tradiciškai mūsų visuomenėje laikoma konservatyvia ir naujovių nenorinčia įsileisti įstaiga.

LIMIS mobilios aplikacijos programėlę kas mėnesį atsisiunčia apie pusė tūkstančio žmonių. Dažniausiai tai yra jauni ir neįgalūs žmonės, kurie šiandien daug jiems reikalingos informacijos, taip pat ir apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, čia vykstančius renginius, organizuojamas parodas ir veikiančias ekspozicijas susiranda naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais. Tarp muziejaus lankytojų jų procentas nėra didelis. Taigi tokių muziejaus interneto prieigų atsiradimas sudaro galimybę ir šią visuomenės dalį supažindinti su Lietuvos muziejais ir paskatinti juos užsukti į juos, pamatyti čia eksponuojamus originalius eksponatus ir įsitraukti į organizuojamus kultūrinius renginius, muziejų bendruomenių veiklą.

Danutė Mukienė

Atnaujinta: 2017-04-04