Įgyvendinamas projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

Nuo 2018 m. birželio mėnesio Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais įgyvendina bendrai iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ veiklos. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partneris šiame projekte.

 

Projekto tikslas
Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Projekto trukmė
2018 m. birželio 18–2021 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.

Projekto pristatymas

Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Tai aktualu ir Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) saugomo bei per portalą epaveldas.lt prieinamo skaitmeninto kultūrinio turinio atveju.

Pagrindinė problema – nepakankamas VEPIS ir portalo epaveldas.lt išnaudojimas skaitmeninto kultūrinio paveldo sklaidai.

Problema ir ją lemiantys veiksniai skirstomi į kelis blokus:

 • VEPIS infrastruktūros problemos, trukdančios konsoliduotai teikti skaitmeninimo paslaugas;
 • skaitmeniniu kultūrinio paveldo turiniu grįstų el. paslaugų trūkumas;
 • ribotas kultūrinio paveldo turinio prieinamumas;
 • ribotos suskaitmeninto turinio panaudojimo švietimo ir pan. tikslams galimybės.

Projekto veiklos:

 • modernizuoti VEPIS;
 • sukurti 9 naujas el. paslaugas;
 • parengti naują skaitmeninį turinį;
 • aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.

 Numatomi projekto rezultatai:

Projekto rezultatas – sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais:

 1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
 2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
 3. „Vieno langelio“ paslauga;
 4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
 5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
 6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
 7. Muzikos iš natų grojimo paslauga;
 8. Žemėlapių pateikimo paslauga;
 9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

Kiti projekto metu siekiami rezultatai:

efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška;

interaktyvesnis informacijos apie kultūros turinį pateikimas;

didesnė kultūrinio turinio sklaida; gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekojeEugenijus Stratilatovas, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vadovas, el. p. eugenijus.stratilatovas@lnb.lt

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje informacija apie projektą skelbiama adresu https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai/visuomenes-poreikius-atitinkancios-virtualios-kulturines-erdves-pletra

Tekstas parengtas pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skelbiamą informaciją

 

Atnaujinta: 2020-08-31