Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo apimtys Lietuvos muziejuose

2012 m. sukūrus Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) buvo sudaryta galimybė visiems šalies valstybiniams ir nevalstybiniams muziejams, dirbant su šia sistema, bendroje muziejų duomenų bazėje pradėti kaupti duomenis apie muziejuose saugomas vertybes,vykdyti jų kompiuterizuotą apskaitą, formuoti eksponatų apskaitos dokumentus, sklaidai skirtą informaciją padaryti prieinamą visuomenei bei integruoti į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę.

Šiuo metu LIMIS naudojasi, duomenis joje kaupia apie 90 Lietuvos valstybinių muziejų.

Didžiausius kiekius informacijos LIMIS sistemoje šių metų pradžioje saugojo Lietuvos dailės muziejus – šiuo metu sistemoje jis jau yra sukaupęs svarbiausią informaciją daugiau negu apie 210.500 muziejuje saugomų eksponatų (iš jų duomenys apie 5.640 eksponatus buvo pateikti 2017 m.) ir apie 14.570 kitas muziejuje sukauptas vertybes (jos saugomos muziejaus archyve, fototekoje). Duomenys apie muziejaus bibliotekoje saugomus spaudinius yra teikiami į Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS) – ten muziejus jau pateikęs informaciją apie 3.039  bibliotekoje turimus spaudinius.

Sėkmingai su LIMIS dirba ir Šiaulių „Aušros“ muziejus. Vien pernai jis į LIMIS pateikė duomenis apie 16.541 muziejuje saugomą eksponatą, apie 1.569 muziejaus archyve ir apie 940 fototekoje saugomų vertybių. Iš viso šis muziejus LIMIS sistemoje jau yra sukaupęs duomenis apie 86.271 eksponatus, 23.108 archyvo, 4.208 fototekos vertybes.

Iš viso iki 2018 m. pradžios Lietuvos valstybiniai muziejai LIMIS sistemoje jau buvo sukaupę duomenis apie daugiau negu 729 tūkstančius juose saugomų eksponatų. Tai sudaro apie dešimtadalį jų turimų eksponatų.

Atrenkant eksponatus ir kitas vertybes skaitmeninimui, prioritetai yra šių kultūros paveldo objektų vertingumas, amžius, reprezentatyvumas, aktualumas, poreikis užfikuoti jų esam būklę.

Danutė Mukienė

Atnaujinta: 2018-01-29