Leidinys „Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2019–2020“

Leidinys (seminarų dalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų srityje, mokymai“.

Turinys

Danutė Mukienė
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) 2018–2021 m. kuriamos elektroninės paslaugos
Atsisiųsti >

Skirmantė Kvietkauskienė, Dalia Sirgedaitė
Projektas „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“
Atsisiųsti >

Dalia Sirgedaitė
Muziejininkų mokymai 2019–2020 metais.
Atsisiųsti >

Laima Bačkienė
Skaitmeninis turinys ir kūrybiškas jo panaudojimas
Atsisiųsti >

Skaitmeninimo biblioteka. Nauji leidiniai
Atsisiųsti >

Leidinį įsigyti galima
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre (Didžioji g. 4, Vilnius) ir centro organizuojamų renginių metu

Leidinys nemokamas

Išleista
2020 m.

Rėmėjai
Leidinio išleidimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

   

Atnaujinta: 2020-12-18