Patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos dailės muziejus yra Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos valdytojas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, 2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos dailės muziejaus direktorius įsakymu Nr. V.1-99 patvirtino Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) taisykles.  Asmens duomenų tvarkymo LIMIS taisyklės nustato pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones Lietuvos dailės muziejuje valdant, tvarkant ir administruojant LIMIS, užtikrinant Lietuvos Respublikoje veikiančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

Pilnas dokumento tekstas čia.

 

Atnaujinta: 2017-04-04