LSD technikos komiteto LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ metinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2017 m. sausio 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (LSD) 47 technikos komiteto (LST TK 47) „Informacija ir dokumentavimas“  metinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. 

Posėdžio metu prisistatė įstaigų ir institucijų įgaliotieji asmenys, buvo išklausyta 47 technikos komiteto „Informacija ir dokumentavimas“ pirmininkės Nijolės Bliūdžiuvienės ataskaita už komiteto darbą 2016 metais. Trejų metų kadencijai komiteto pirmininke pakartotinai  išrinkta N. Bliūdžiuvienė.

Su komiteto nariams aktualiais naujaisiais  standartais supažindino LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ sekretorė,  LST Standartų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jusienė.

Posėdžio dalyviai ekskursijos metu buvo supažindinti su renovuotos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patalpomis, čia įdiegtomis naujovėmis ir teikiamomis paslaugomis.

N. Bliūdžiuvienės metinio pranešimo prezentacija >LST TK 47 metinis 2017-01-20

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2018-03-07